Kesyon moun poze souvan

Èske mwen bezwen yon Avoka pou Depoze Petisyon Imigrasyon mwen an? 

Ou absoliman bezwen yon avoka pou depoze nenpòt petisyon devan gouvènman an. Yon avoka pwoteje dwa w epi asire w ke nenpòt anplwaye gouvènman an trete w san patipri ki pral deside demann ou an. Avoka Ahmad Yakzan gen plizyè ane eksperyans nan defann dwa kliyan yo devan gouvènman an. Li te fè apèl kont plizyè desizyon enjis te pran nan biwo atravè peyi Etazini e li te menm lajistis gouvènman an nan tribinal federal pou ranvèse desizyon sa yo.

Pran prekosyon nou ak notè oswa nenpòt sèvis ki pa avoka ki pwomèt ou rezilta yo tou senpleman pa ka rankontre. Nenpòt avoka ki se yon manm nan bawo a te etidye lalwa ak te genyen eksperyans valab defann kliyan kont abi gouvènman an. Avoka Ahmad Yakzan gen plizyè ane eksperyans nan fè sa e sèlman sa. Rele nou pou fè eksperyans sa yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ka fè pou ou.

Ki diferans ki genyen ant yon viza imigran ak yon viza ki pa imigran?

Yon petisyon viza imigran se yon petisyon ki ta pèmèt ou rete Ozetazini sou yon baz pèmanan; yon petisyon ki pa imigran pèmèt ou rete Ozetazini pou yon sèten tan, apre sa ou bezwen retounen nan peyi ou. Pandan ke gen plizyè fason yo dwe benefisye yon viza imigran, yon viza ki pa imigran ka jwenn sèlman pou rezon pèsonèl oswa biznis. Pa egzanp, yon viza imigran te kapab jwenn nan yon paran, mari oswa madanm, lòt relasyon familyal, oswa lyen biznis, yon viza ki pa imigran ka jwenn pou biznis ak nan sikonstans etwat yon relasyon familyal ak yon sitwayen ameriken. Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan petisyon imigran yo ak petisyon ki pa imigran yo, e li ta plis ke kontan diskite sou opsyon ou yo avèk ou; ou se yon apèl telefòn lwen.

Mwen te vin Ozetazini avèk yon Visa Vizitè, èske mwen ka chanje li an yon “Kat Vèt”?

Ou ka chanje viza ki pa imigran ou an yon viza imigran nan sikonstans trè limite. Pa egzanp, yon imigran ka ajiste estati li a yon estati rezidans pèmanan ki baze sou yon maryaj ak yon rezidan pèmanan legal oswa yon sitwayen ameriken. Yon imigran ka chanje estati l tou dapre rekonesans entènasyonal li, abi yon sitwayen ameriken oswa laperèz pou l retounen nan peyi l. Gen plizyè kondisyon ak sikonstans ki dwe konsidere anvan petisyon sa yo depoze, epi ou dwe konsilte avèk yon avoka ki gen eksperyans pou etidye ka w la pou ogmante chans ou genyen pou w reyisi. Nan American Dream™ Law Office PLLC dosye nou an pale pou nou, rele nou jodi a, nou se patnè ou nan rèv Ameriken ou™.

Ki sa ki se yon viza envestisman?

Yon viza envèstisman se yon viza ki pèmèt envestisè yo vin Ozetazini pou dirije konpayi yo te etabli pa envèstisman yo. Konpayi sa yo dwe konekte ak lòt afilye nan andeyò Etazini oswa nan sikonstans limite, yo ka konpayi otonòm ki baze sou yon trete ak Etazini. Nan kèk sikonstans, ak nan kèk ka depann sou kantite envestisman an, viza sa yo swa pèmèt pou yon petisyon imigran oswa pèmèt benefisyè a aplike pou estati sa a apre sèten kondisyon yo fin ranpli. Etazini se kounye a pati nan plis pase karant trete envestisman ki pèmèt estati envestisè, rele nou jodi a pou chèche konnen si ou se yon sitwayen nan youn nan peyi sa yo.

Kouman pou mwen ranpli "Kat Vèt" mwen an?

Repons kesyon sa a pral depann de plizyè faktè, ki gen ladan baz petisyon viza imigran ou a ak kote ou ye a. Kòm mansyone pi wo a, gen plizyè fason yo dwe benefisye yon viza imigran. Pa egzanp, si imigran an se yon pati nan yon relasyon maryaj bòn fwa ak yon sitwayen ameriken, li ka aplike pou ajiste estati li a yon rezidans pèmanan legal. Inisyal petisyon imigran an dwe depoze Ozetazini, epi pwochen etap la ta depann de kote benefisyè a ye, sa vle di, si li nan peyi Etazini oswa aletranje. Si Benefisyè a Ozetazini, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) ap trete petisyon li a, alòske Sant Nasyonal Viza Depatman Deta a nan New Hampshire ap trete petisyon an si li aletranje. Nenpòt fason, ou dwe anboche yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pou ede w ak demann ou an epi gide nan pwosesis la. Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon.

Ki sa ki Pwosedi yo retire?

Pwosedi pou retire elèv yo se pwosedi gouvènman Etazini itilize pou retire yon imigran nan peyi Etazini pou vyole lwa Etazini. Baz pou retire elèv la ka varye de vyolasyon estati viza, nan rezon teworis, oswa pou vyole lwa ki gen rapò ak krim. Kèlkeswa rezon yo, ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans pou defann ou kont ranvwa. Avoka Ahmad Yakzan te defann avèk siksè imigran yo nan pwosedi ranvwa yo epi li te goumen pou prezève dwa kliyan li yo pandan y ap kenbe gouvènman an sou chay li. Rele nou jodi a pou w planifye yon konsiltasyon epi n ap byen analize ka w la epi diskite sou opsyon ou yo epi defann dwa w pou w rete Ozetazini.

Kouman pou mwen peye frè mwen yo nan American Dream™ Law Office PLLC?

Pou konvenyans kliyan nou yo, nou ofri plan fleksib epi aksepte lajan kach, chèk, ak kat kredi. Nou aksepte tou peman sou entènèt ak transfè fil. Nou ta plis ke kontan diskite sou opsyon sa yo apre premye konsiltasyon ou.

Kouman yo kalkile frè mwen yo?

Frè legal yo detèmine dapre plizyè faktè, tankou konpleksite ka a ak tan li ta pran pou konplete avèk siksè ka w la. Nou ofri to konpetitif ak sèvis ekselan.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*