Videyo Galeri

AVOKA IMIGRASYON EKSPLIKE: AKSYON DIFERE POU PARAN AMERIKEN (DAPA)

Èske w spesyalize nan viza ak lwa imigrasyon fanmi

Èske nou espesyalize nan viza ak lwa imigrasyon fanmi? Nan American Dream Law Office, nou ede kliyan nou yo ak yon sèl bagay; rive nan rèv Ameriken an atravè pwosesis imigrasyon an. Ahmad pa espesyalize nan imigrasyon fanmi men li fè tout bagay anba lwa imigrasyon. Èske ou pare pou kòmanse pwòp vwayaj rèv Ameriken ou a? Rele…

Konbyen tan sitwayènte mwen an pral pran?

Li difisil pou di konbyen tan pwosesis aplikasyon sitwayènte yon moun ap pran paske chak tan pwosesis aplikasyon sitwayènte a diferan. Ki sa ki ka afekte tan pwosesis aplikasyon sitwayènte mwen an? Kote w – Biwo gouvènman metwopoliten yo ka gen plis ofisye pou trete aplikasyon yo pase biwo riral yo. Background ou - Si ou te viv nan plizyè kote nan tout...

Èske w ap okipe ka mwen an pèsonèlman?

Isit la nan Biwo Lwa Rèv Ameriken an, Avoka Yakzan okipe chak ka pèsonèlman. Nou fè efò pou nou bay sèvis pèsonalize ak atansyon pou chak ka imigrasyon.“Mwen pwomèt ou sa a, mwen pral pi bon defansè pou ou nan vwayaj Rèv Ameriken ou si w chwazi Biwo Lalwa Rèv Ameriken an pou sèvis lalwa imigrasyon ou yo.” –…

Kijan mwen pi byen prepare pou Tès Sitwayènte Ameriken mwen an?

Sou kisa USCIS ap teste w? Konpetans pou ekriti ak lekti angle sivik Kapasite w pou w konprann epi kominike avèk ofisye imigrasyon an Gade videyo sa a pou w aprann pi gwo konsèy Ahmad pou w prepare w pou tès Sitwayènte Ameriken an. #AmericanDreamLaw#AmericanDreamLawOffice#Consultant Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#AmericanDream#USA#Etazini#Sitwayènte#USCitizenship#ImmigrationLaw#GreenCard#Konsiltasyon#Temwayaj#WorkPermit #USAImmigration #LawyerOffice #USAImmigration #LawyerOzetazini

Èske w se yon manm Asosyasyon Avoka Imigrasyon Ameriken an?

Kouman mwen ka ede ka imigrasyon mwen an?

Ki jan ou ka pi byen ede ka w la? Bay avoka ou dokiman yo bezwen. Ede avoka ou pa reponn kesyon yo. Fè pwosesis la konfyans; avoka legalman bezwen fè w konnen sitiyasyon ka w la pou yo ka mete w enfòmasyon sou wout la. #AmericanDreamLaw#AmericanDreamLawOffice#Consultant Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#AmericanDream#USA#Etazini#Sitwayènte#Sitwayènte Ameriken#Lwa Imigrasyon#GreenCard#Konsiltasyon#Temwayaj#PermiTravay #USAImmigration#LawOffice#USAImmigration#LawOffice#USAImmigration

Konbyen fwa mwen ka aplike pou natiralizasyon?

Ou ka aplike pou sitwayènte ou anpil fwa ou vle, ak eksepsyon pou dosye kriminèl. Pi gwo konsèy nou an? Anboche yon avoka! Èske ou pare pou kòmanse pwòp vwayaj rèv Ameriken ou a? Rele nou nan 1-888-96-DREAM Biwo nan St. Petersburg, Orlando, Tampa, Washington DC, New York, ak Miami. #AmericanDreamLaw#AmericanDreamLawOffice#Konsiltan Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#Avoka Imigrasyon#AmericanDream#USA#Etazini#Sitwayènte#Sitwayènte Etazini#Lwa Imigrasyon#GreenCard#Konsiltasyon#Temwayaj#PermiTravay #USAImigrasyon#LawyerOzetazini#ImigrasyonNaturasyon#USANaturasyon

Ki eksperyans ou genyen?

Ki kantite nan pratik ou dedye a lwa imigrasyon

American Dream Law Office, PLLC

RELE KOUNYE A: (888) 963-7326