Jwenn yon kat vèt atravè maryaj

Si w marye ak yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal (LPR) ki gen yon kat vèt, lè sa a ou elijib pou aplike pou pwòp kat vèt ou. Pwosesis la mande plizyè etap e li enpòtan pou w respekte egzijans yo jisteman epi san pèdi tan pou evite aplikasyon w lan pa nesesè oswa refi.

Si gen nenpòt allusion nan dokimantasyon oswa aplikasyon w lan, ou ka pa sèlman jwenn aplikasyon w lan refize, men tou, ou ka jwenn li trè difisil pou re-aplike alavni. Pou evite pwoblèm potansyèl yo, anpil aplikan kat vèt yo jwenn li benefik pou travay avèk yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ki ka ede asire ke yo ranpli kondisyon yo byen. Nan Biwo Lwa American Dream™, nou konprann ki jan pou asire konfòmite epi nou pral kanpe bò kote ou pandan tout pwosesis la pou reyalize objektif ou yo.

Petisyon Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS)

Konjwen ou konplete premye etap nan pwosesis pou w aplike pou yon kat vèt ki baze sou maryaj. Kòm patwone, mari oswa madanm ou depoze yon Fòm I-130 "Petition for Alien Relative" nan USCIS. Fòm nan dwe akonpaye ak dokiman apwopriye pou pwouve validite maryaj ou ak lòt reyalite kle.

Si konjwen k ap chèche yon kat vèt la deja Ozetazini, yon avoka imigrasyon ka rekòmande pou w ranpli yon aplikasyon konkouran pou Ajisteman Estati bay rezidan pèmanan legal an menm tan ak depoze petisyon an. Konjwen w, kòm patwone, ap bezwen tou depoze yon Fòm I-864 Affidavit of Support pou l bay sipò finansye epi montre mwayen pou fè sa.

Aplike pou yon Visa Imigran oswa Ajisteman sou Estati Pèmanan

Dezyèm pati nan pwosesis la enplike nan aplike pou yon viza pèmanan oswa chanje estati a yon rezidan pèmanan legal. Anjeneral, si yon mari oswa madanm sitiye Ozetazini, pati sa a nan pwosesis la akonpli lè w ranpli fòm Ajisteman Estati a, epi si mari oswa madanm lan andeyò peyi Etazini, yo voye petisyon imigran an bay Sant Nasyonal Visa pou trete.

Yo bay viza pèmanan an kantite limite chak ane, epi yo klase aplikasyon yo nan lòd preferans yo. Mari oswa madanm sitwayen ameriken yo nan kategori ki pi wo a epi yo pa sijè a kota, kidonk tan datant la pi piti pase pou mari oswa madanm LPR yo ki ka oblije tann kèk tan pou yon viza vin disponib anvan yo gen dwa aplike.

Entèvyou ak validite maryaj ou

Kit mari oswa madanm nan Ozetazini oswa aletranje, si petisyon imigrasyon an ak aplikasyon viza rankontre ak apwobasyon preliminè, Lè sa a, mari oswa madanm nan k ap chèche yon kat vèt ap bezwen sibi yon entèvyou. Entèvyou a ka fèt nan yon biwo USCIS oswa anbasad ameriken oswa konsila nan peyi sitwayènte mari oswa madanm lan.

Paske maryaj ofri yon chemen lejitim nan rezidans ak sitwayènte Ozetazini, ajans gouvènman yo vle asire ke maryaj nan ka imigrasyon yo lejitim epi yo pa yon manti. Li enpòtan non sèlman gen prèv ki montre yon maryaj valab, tankou yon sètifika maryaj, men tou prèv ki pwouve lejitimite nan relasyon an.

Yon Avoka imigrasyon devwe ka ede w jwenn yon kat vèt atravè maryaj

Li pa ase jis pou kalifye pou yon kat vèt ki baze sou maryaj. Ou dwe Montre ke ou kalifye.

Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans konprann egzijans dokiman yo ak fòm prèv ajans ameriken yo jwenn pi konvenkan nan pwosesis aplikasyon kat vèt la. Pou aprann sou fason ekip devwe nan American Dream™ Law Office ka ede w jwenn yon kat vèt atravè maryaj, kontakte nou jodi a pou yon konsiltasyon konfidansyèl. 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon