H-2B Visa pou Travay Tanporè

Travayè yo ka vin Ozetazini sou yon viza H-2B pou travay sou yon baz kout tèm nan plizyè kalite travay ki pa agrikòl. Viza sa a bay yon opòtinite ekselan pou moun ki vle vwayaje nan peyi Etazini pou travay nan endistri Ospitalite oswa lòt domèn.

Yon viza H-2B jeneralman valab pou pa plis pase yon ane, men li ka pwolonje sou demann patwon an. Travayè k ap antre sou yon viza H-2B ka pote yon mari oswa madanm ak timoun minè ki pa marye ak viza H-4.

Sepandan, paske viza sa yo ofri anpil benefis, otorite imigrasyon yo konsène ak potansyèl pou fwod, epi yo revize aplikasyon yo trè sere pou dezakò oswa done sispèk. Pou evite pwoblèm ki ka mennen nan refi pou yon viza H-2B, anpil travayè chwazi pou chèche asistans nan men yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office. Ekip devwe nou an gen konesans pou ede w jwenn viza ou.

Anplwayè a ap bezwen pran sèten aksyon

Viza H-2B se yon viza travay tanporè ki fèt pou bay travayè yo lè biznis yo gen difikilte pou jwenn ase èd pou bay bezwen yo. (Viza sa a se pou travayè nan endistri ki pa agrikilti-yo itilize viza diferan nan domèn sa a.)

Yon anplwayè bezwen mande sètifikasyon travay tanporè nan men Depatman Travay Ameriken an epi montre ke:

 • Bezwen travayè yo tanporè (tankou travay sezonye)
 • Pa gen ase travayè nan zòn nan ki vle, ki kapab e ki disponib pou fè travay la
 • Mete anplwaye H-2B ki soti andeyò peyi a pa pral gen yon efè negatif sou travayè ameriken k ap fè travay menm jan an.

Depi yon anplwayè resevwa pèmisyon nan men Depatman Travay, Lè sa a, li dwe depoze yon petisyon nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) sou non potansyèl anplwaye a.

Kijan travayè yo kalifye pou yon viza H-2B

Pou jwenn yon viza travay tanporè H-2B, yon aplikan dwe gen yon òf travay nan men yon patwon ki sètifye nan peyi Etazini Travayè a ap bezwen demontre ke li kalifye pou fè travay patwon an ofri epi li gen entansyon retounen lakay yo. peyi lè travay la fini. Otorite imigrasyon yo pral vle wè prèv lyen ak peyi a, paske yo pa vle viza tanporè yo te itilize pou rezon imigrasyon. Sa a ka souvan aspè ki pi difisil pou aplike pou yon viza H-2B.

Pwosesis aplikasyon an

Yon fwa ou gen yon òf travay apwopriye ak yon avi ki espesifye ke USCIS te apwouve petisyon an depoze sou non ou pa patwon an, Lè sa a, ou ka rasanble lòt materyèl obligatwa epi aplike nan konsila US la. W ap bezwen sèten fòm, yon frè aplikasyon, ak dokiman idantifikasyon. 

Anplis de sa, w ap bezwen ase prèv ki montre lyen ak peyi w pou demontre entansyon w pou w retounen nan fen peryòd travay la. Lè yo mande w sou prèv sa a, repons ou yo dwe konsistan, oswa ofisyèl imigrasyon yo ka vin sispèk.

Yon avoka imigrasyon ka ede w jwenn viza H-2B ou

Pwospektiv pou aplike pou yon viza travay nan peyi Etazini an ka trè entimidasyon. Erè yo ka pa sèlman detwi espwa ou genyen pou travay kounye a, men tou afekte kapasite w pou antre Ozetazini alavni.

Travay ak yon avoka imigrasyon kalifye ka fè pwosesis la pi fasil epi redwi potansyèl enkyetid. Kontakte ekip ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office pou aprann plis sou fason nou ta ka ede w jwenn yon viza H-2B.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon