H-4 viza

Viza tip H pèmèt mari oswa madanm ak depandan moun ki gen viza pou aplike pou viza yo. Pifò avoka imigrasyon yo pral rekòmande pou tout fanmi an aplike pou viza ansanm pou amelyore chans pou apwobasyon.

Si w ta renmen aplike pou yon viza H-4, American Dream Law Office ka ede w. Men, anvan, ann gade faktè kalifikasyon prensipal yo, pwosesis entèvyou a, ak fason pou jwenn yon otorizasyon travay ak yon viza H-4.

Kouman pou mwen konnen si mwen kalifye?

Pou satisfè kondisyon kalifikasyon pou yon viza H-4 nan Etazini, ou dwe mari oswa madanm oswa depandan yon moun ki deja gen yon viza H-tip oswa ki te aplike pou youn. Timoun depandan yo dwe gen mwens pase 21 an epi yo pa marye pou yo ka kalifye.

Tout viza H-tip travay pou kalifikasyon, kit se yon viza H-1B pou yon travay espesyalite, yon H-2A oswa H-2B pou yon travay tanporè, oswa yon viza H-3 pou yon moun ki vini nan peyi a pou fòmasyon espesyalize oswa edikasyon. .

Faktè viza H-4

Sitiyasyon H-4 lyen ak viza prensipal travayè fanmi an. Pou egzanp, si travayè prensipal la resevwa yon ekstansyon sou viza yo, tout viza mari oswa madanm ak depandan yo ta dwe pwolonje pou menm dire a.

Entèvyou viza H-4

Tout aplikan yo pral bezwen soumèt nan yon entèvyou pou apwobasyon. Kesyon yo pral kouvri sijè tankou sitiyasyon imigrasyon ak sitiyasyon matrimonyal. Otorite imigrasyon yo gen tandans konsantre byen sou ka fwod, kidonk onètete se esansyèl isit la.

Asire ou ke ou pote epi bay tout dokiman ki enpòtan, tankou lisans maryaj ou ak sètifika. Epitou, pote atik ki ta pwouve validite relasyon ou yo, tankou foto maryaj ak fanmi.

Èske mwen ka jwenn yon otorizasyon travay ak yon viza H-4?

Se sèlman sèten mari oswa madanm ki elijib kapab mete nan aplikasyon pou otorizasyon travay. Nan ka kote mari oswa madanm lan depandan ak patnè yo deja gen yon viza H-1B, mari oswa madanm sa yo ka kalifye pou otorizasyon travay.

Piske chak ka ak sitiyasyon inik, li enpòtan pou nenpòt moun ki vle aplike pou yon viza H-4 oswa yon otorizasyon travay kontakte yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans. Si w pa fè sa, sa ka lakòz reta ki pa nesesè.

Yon avoka imigrasyon yo pral kapab ede ak kolekte prèv, bati ka a, e menm aplike pou viza ak otorizasyon ki enpòtan yo, soulaje chay la pou ou sou wout la.

Biwo Lalwa Rèv Ameriken La Pou Ede

Avèk yon viza H-4, fanmi yo gen yon opòtinite solid pou viv ansanm pandan y ap yon detantè viza ap travay isit la nan peyi a. Anpil fanmi sèvi ak viza H-4 kòm yon etap nan direksyon imigrasyon pèmanan, kidonk fanmi sa yo dwe gen tout èd legal yo bezwen pou gide ka yo nan yon konklizyon ki gen siksè ak kè kontan.

An fonksyon depi 2015, Biwo Lwa Rèv Ameriken an la pou gide fanmi yo atravè pwosesis imigrasyon an. Avoka imigrasyon ki gen eksperyans, konpetans, ak konpasyon nou yo ka ede kliyan yo avèk yon aplikasyon pou viza H-4, otorizasyon travay, ak plis ankò. Bay American Dream Law Office nan Temple Terrace, FL, yon apèl nan (888) 963-7326 epi kòmanse jodi a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon