Si yo refize viza travay mwen oswa biznis mwen èske mwen ka fè apèl oswa èske mwen re-aplike?

Fè apèl oswa re-aplike vrèman depann sou sitiyasyon ou ye kounye a. Pa egzanp, si ou te vin isit la sou yon viza B1 epi ou te aplike pou yon E viza nan yon koup de semèn nan vini Ozetazini epi ou peye pou tretman prim, teyorikman ou ka jwenn desizyon an viza E nan premye 6 mwa yo oswa konsa.

Se konsa, si ou nan sitiyasyon, ou ka re-aplike. Men, si ou pa nan estati, sa pral depann de petisyon viza ou a. Si w pa nan sitiyasyon epi Biwo Apèl Administratif la apwouve kontestasyon w la epi anile desizyon Direktè Distri a, w ap retounen nan menm estati w t ap mande a nan dat aplikasyon w lan.

Si yo rejte kontestasyon w la, teknikman w ap andeyò estati pandan tout kantite tan ant kontestasyon w la ak moman Biwo Apèl la bay refi a. Pou nou rete nan sitiyasyon an, anjeneral nou mande yon ekstansyon estati pou rete a valab pandan tout pwosesis apèl la.

Èske mwen ka aplike pou sitwayènte pandan mwen sou yon viza?

Non. Gen moun ki te vin Ozetazini sou yon viza, men yo te sòti sitwayènte nan men yon paran.

Pou plis enfòmasyon sou Refi pou yon viza travay oswa yon viza biznis, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou a. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche a lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*