Si viza ou ekspire, èske y ap vin chache ou?

Oke, se sa m ap di. Sa si ou gen yon background kriminèl, yo ap pwobableman ap chèche pou ou, tou depann de ki jan grav yon krim, men gen yon myriad nan fason yo aktyèlman ale nan epi jwenn nan pwoblèm ak retire si w ap soti nan estati.

Ki rezon komen pou depòtasyon oswa retire nan peyi Etazini?

Mwen gen yon paj sou sit entènèt mwen an ki bay lis tout nan yo aktyèlman. Gen yon pakèt nan yo. Lè nou pale de rezon sa yo, nou pale de de bagay, inadmisibilite ak depòtabilite. Inadmisibilite vle di ou pa ka vini isit Ozetazini. Menm si ou la Ozetazini, ou toujou gen pafwa pou pwouve ke ou admisib Ozetazini, sa mwen konnen pa fè anpil sans. Kidonk, si w ap chanje nan yon viza imigran ou dwe pwouve ke ou toujou admisib, menm si ou isit la Ozetazini. Nan ka lalwa li trè diferan depann sou Awondisman an. Tou de inadmisibilite ak depòtabilite gen anpil rezon komen. Vrèman ti bagay yo, ti detay yo, men swen kay ak lakou. Se konsa, pou egzanp, VIH. VIH te konn se youn nan rezon ki te fè ou pa admisib Ozetazini. Kidonk, si w gen VIH/SIDA Lè sa a, yo pa t ap ba w yon kat vèt. Lakou kat kay, rezon ekonomik, si ou montre ke ou pral yon chaj piblik, Lè sa a, sa ta dwe yon lòt fason pou ou pa kapab admisib nan peyi Etazini. Lakou kriminèl. Si ou vin isit Ozetazini epi komèt krim lan, tou depann de ki kalite krim li ye, lè sa a ou p ap gen yon pwoblèm ni rete oswa ajiste sitiyasyon ou. Pa egzanp, krim sibstans kontwole yo trè difisil paske sa depann de lwa a ak tout bagay sa yo. Kidonk, sa se yon lòt rezon ki fè ou pa kapab rete Ozetazini epi ki fè ou swa depòtab oswa inadmisib, selon sitiyasyon ou. Oke, rezon kriminèl yo gen ladan tou komèt sa yo rele yon krim ki enplike turpitude moral, ki se yon bagay ki reyèlman pa gen okenn definisyon pou, men li se yon bagay ki jis choke konsyan an. Se konsa, sa ta dwe CIMT tè, fè de nan sa yo ta aktyèlman yon krim grav epi fè ou inadmisib ak depòtasyon. Lwa sou sibstans kontwole nan peyi Etazini, jan mwen te di. Menmsi ou jwenn pwoblèm pou dwòg isit Ozetazini oswa andeyò Etazini, Lè sa a, ou pral inadmisib nan peyi Etazini. Plizyè kondanasyon kriminèl se yon lòt, trafik dwòg. Trafik dwòg, li trè enteresan paske trafik, pa egzanp, nan Florid, Florid defini trafik kòm posesyon, kidonk ou pa reyèlman vann li. Kidonk, pa egzanp, lwa Florid la pa klase nan lwa a. Annou vwar, komersyalis, prostitisyon komersyalize par iminite kont prosekisyon. Kidonk, pa egzanp, si w vin isit la epi w di, “Mwen se yon manm fanmi wayal nan UK a, mwen pa ka pouswiv,” oswa “Mwen sou yon viza A oswa sou yon viza ki pa pèmèt pouswit nan. Etazini,” oswa ou se yon manm Òganizasyon Trete Nò Atlantik oswa Nasyonzini, sa se yon lòt rezon inadmisibilite. Vyolasyon libète relijyon, tankou si ou anpeche yon moun fè egzèsis relijyon yo. Trafik moun se yon lòt gwo yon sèl ak blanchi lajan. Blanchiman lajan si w ap pale de plis pase $10,000 Lè sa a, ou ta dwe teren an krim grav, ki ta grav anpil. Kite m tounen sou kesyon sa a. Sorry. Se konsa, sa yo se baz komen yo ak onètman jis yo te soti nan estati se yon lòt teren pou ou yo dwe retire.

Kisa k ap pase nan kòmansman etap yo nan pwosedi depòtasyon oswa ekspilsyon?

Kidonk, si w resevwa yon avi pou parèt, pwosedi pou retire elèv la pa kòmanse jiskaske ICE pran avi sa a pou parèt epi li aktyèlman depoze l nan tribinal imigrasyon ki gen jiridiksyon sou adrès ou. Kidonk, pa egzanp, si yo pran w nan Miami ou swa fini devan tribinal imigrasyon Miami oswa si w vrèman nan gwo pwoblèm epi ICE kenbe w, ou devan yon dosye ki te arete. Kidonk, yon fwa ke avi pou parèt la depoze nan tribinal imigrasyon an, se lè pwosedi pou retire elèv la kòmanse. Lè sa a, yo dwe ba ou yon avi odyans pou ou ale nan tribinal imigrasyon an epi di, "Oke, nan dat sa a mwen te parèt devan ou ak aktyèlman te vle chape pou. Mwen la pou odyans mwen devan imigrasyon,” e sa se yon gwo pwoblèm kounye a, se lè odyans sou avi sa a parèt reyèl oswa pa reyèl. Mwen pa panse sa vrèman enpòtan ak sa n ap pale jodi a. Kidonk, yon fwa ou jwenn avi sa a parèt, ou bezwen ale nan odyans sa a epi gen de kalite odyans nan pwosedi pou retire elèv la, kalandriye mèt la, ki ou te parèt ak tout moun la oswa yon odyans endividyèl, ki se yon jijman. ou se yon odyans endividyèl se lè w ap aplike pou aplikasyon pou soulajman pou retire elèv la Ozetazini. Se konsa, ou pral nan yon jijman. Yo anjeneral ant de e mwen te wè yo dire tout semèn nan. Kidonk, yon fwa ke pwosedi pou retire elèv la kòmanse, ou sipoze ale devan jij la. Se konsa, yo ap inisye pa depoze avi sa a pou parèt devan tribinal imigrasyon an.

Kisa k ap pase nan yon odyans epi yo ka fè anyen si kosyon pa posib?

Oke. Kidonk, si yo arete w, premye bagay ki gen pou rive se pou ICE detèmine si w kalifye pou yon kosyon oswa ou pa epi nèf fwa sou 10, yo di, "Non, ou pa." Mwen te wè yo fè sa pou yon bagay ki senp epi yo di, "Non, ou pa pral jwenn yon kosyon." Kidonk, ou ka renouvle aplikasyon kosyon sa a devan jij imigrasyon an nan premye odyans ou anjeneral. Kidonk, w ap mande: “Yo fè dezòd, yo pa vle ban m yon kosyon,” oswa “Yo pa vle ban m yon sòt de altènatif pou yon kosyon. Lè sa a, ou bezwen redétèmine ak ban m 'yon kosyon paske yo vise moute. Yo te fè yon erè. Yo pa t 'aktyèlman ban m' yon kosyon." Kidonk, ou ka renouvle aplikasyon kosyon sa a devan yon jij imigrasyon. Gen yon pakèt bagay ki rive pou ou jwenn refize yon kosyon imigrasyon. Youn nan yo pa gen kontak Ozetazini, kidonk ou se yon senp overstay, ou pa kalifye pou anyen. Se konsa, ou se yon risk vòl si ou pa gen okenn koneksyon ak Etazini yo. Yon teren kriminèl, tankou yon krim ki agrave ap fè ou sa yo rele anba detansyon obligatwa vle di ke ou pa jwenn lyezon pa lalwa, ou pa gen dwa. Lè sa a, nan sikonstans sa yo, si ou se sijè a detansyon obligatwa, avoka ou a pral devan jij imigrasyon an epi li di, "Oke, li pa yon krim grav." Se konsa, pa egzanp, mwen te gen yon koup de ane de sa kote moun nan te frauduleusement lajan asirans chèk pou plis pase $10,000 e li te chaje anba yon lwa federal e mwen te diskite ke lwa federal la li menm se pa yon krim agrave. Jij la pa renmen agiman mwen an, men se yon bagay ou ta ka fè. Nan premye odyans lan pou moun ki anba detansyon obligatwa yo rele yon Odyans Jozèf anba Zafè Jozèf. Kidonk ou di jij la, ou fè agiman ou e si jij la pèmèt moun sa ale, li ale, li poste bond la epi apre tout bagay bon. Si li soti nan detansyon li ale nan dosye ki pa detansyon an, kidonk li parèt nan Orlando nan zòn Tampa Bay olye pou l ale Miami. Si yo toujou refize kosyon an, Lè sa a, ou ka fè apèl kont refi sa a bay Komisyon Kontestasyon Imigrasyon an ak Komisyon Konsèy Apèl Imigrasyon an aktyèlman gen yon kalite pwosesis akselere pou ou ka ale nan sa. Yon lòt fason pou fè li se ale nan tribinal federal. Pou egzanp, si ou te arete pandan plis pase sis mwa nan Nevyèm Awondisman ou otomatikman jwenn yon lòt odyans pou revize detèminasyon kosyon w lan men Tribinal Siprèm lan te deside ke sis mwa a se pa yon bagay ki aktyèlman nan lwa a. Se konsa, tribinal federal yo te di sis mwa, kèk nan yo te di chanjman nan sikonstans. Nevyèm Awondisman an te fè yo apre chak sis mwa, ou jwenn yon redetèminasyon kosyon otomatik kote Tribinal Siprèm lan te di ke pa gen anyen nan lwa a ki ba ou sa a sis mwa. Se konsa, se sa ki rive anba detansyon obligatwa, ou pa gen dwa kite epi ou dwe tann nan ki odyans endividyèl la rive pou wè si yo pral ba ou soulajman. Se sèl bagay mwen t ap panse e mwen bliye. Si w gen yon chanjman nan sikonstans, pa egzanp ou marye ak yon sitwayen ameriken, ou ka aplike pou kosyon an. Si ou gen yon chanjman nan sikonstans Ozetazini ou ka renouvle kosyon ou. Se konsa, jis paske li te refize yon fwa pa vle di ke ou pa ka kontinye renouvle li.

Kisa k ap pase nan yon pwosedi pou retire elèv la?

Oke, li vrèman depann de poukisa nan retire w la... Yon fwa ankò, nou te pale de moun ki te kenbe yo kont moun ki pa detni yo e sa depann de ki kalite odyans ou genyen. Kidonk, si se yon odyans kalandriye masiv, anjeneral, se tankou yon rapò sou sitiyasyon nan tribinal eta a, w ap antre pou twa a senk minit devan jij la di, “Se sa nou pral fè. Sa a se sa nou bezwen fè." Lè sa a, li pral ba ou swa yon nouvo dat oswa di ou ranpli yon bagay nan yon dat limit oswa yon bagay tankou sa. Si se yon moun, ou ap aplike pou soulajman nan retire anjeneral kòm yon moun epi ou gen yon jijman konplè. Ou gen temwen ou yo, gouvènman an pafwa pote temwen, ou gen prèv, ou dwe fè tout bagay sa yo epi ou ka ale nan jijman epi nan fen jij la swa ba ou yon soulajman nan retire elèv la oswa li aktyèlman vin demanti epi Lè sa a, ou ka fè apèl kont desizyon sa a bay Komisyon Apèl pou Imigrasyon.

Pou plis enfòmasyon sou Zafè imigrasyon yon premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche a lè w rele 1-888-963-7326. jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*