Reantre ilegal Ozetazini

Rantre ilegal se yon bagay ki grav. Gouvènman federal la pouswiv endividi ki gen yon lòd ranvwa anvan, anba 8 USC 1326, si yo retounen Ozetazini apre yo fin retire yo. Sa ap mennen nan lajistis ou nan tribinal federal, ak retire apre yo soti nan peyi Etazini. Akizasyon pou reantre Ozetazini ilegalman se yon akizasyon krim epi li kapab mennen nan yon santans pou pi piti dezan ak retire elèv la nan peyi Etazini. Lwa a amelyore santans la depann de pouswit anvan yo, plizyè kondanasyon kriminèl, oswa yon kondanasyon pou yon krim ki agrave anba INA §101(a)(43).

Ki sa ki konstitye Reantre ilegal?

Kongrè a, yon fason pou dekouraje moun antre Ozetazini apre yo fin retire li, kriminalize retounen ilegal Ozetazini. Gouvènman an pral pouswiv moun sa yo ki te retounen ilegalman:

 • Moun ki te refize antre Ozetazini;
 • Moun ki te eskli nan peyi Etazini;
 • Moun ki te depòte soti nan Etazini;
 • Moun ki te retire nan peyi Etazini; oswa
 • Moun ki te kite Etazini deja ak yon lòd eksklizyon, depòtasyon, oswa retire.

Moun sa yo t ap akize pou retounen ilegal si yo eseye retounen Ozetazini nan yon fason san papye oswa yo jwenn yo Ozetazini apre yo fin antre.

Poukisa ou ta dwe anboche yon avoka imigrasyon pou defann ou?

Youn nan defans yo nan chaj sa a si yon atak kolateral sou kache lòd pou retire anvan an. Nan anpil ka, sitou ak ansyen lòd ranvwa, dwa imigran a nan yon pwosè jis yo te ka vyole. Vyolasyon sa yo ta prejidis pou defann akizasyon an nan tribinal federal. Yon avoka imigrasyon ta kapab jwenn pwoblèm sa yo ak pwosedi pou retire yo kache.

Yon lòt fason pou defann chaj la ta dwe deplase pou relouvri pwosedi pou retire elèv la. Yon Mosyon pou Relouvri ta posib si yo te jije lwa ki mennen nan retire li an konstitisyonèl. Pa egzanp, yon imigran ki te deja mete yo deyò poutèt li te komèt yon "krim vyolans" ta ka anmezi pou diskite ke Tribinal Siprèm nan desizyon an nan Dimaya chanje definisyon krim sa yo epi yo ta dwe anile lòd pou retire elèv la. Reouvèti sa yo ta dwe mennen nan ranvwaye chaj la retounen ilegal.

Anboche Biwo Lwa American Dream™ pou defann ou nan ka w la

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi ranvwa e li ta plis ke kontan pou ede w nan ka retounen ilegal ou a. Rele nou jodi a oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou pou yon konsiltasyon.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon