Imigre fason pa w: Sèvis Revize Fòm Imigrasyon

Nan Biwo Lwa American Dream™, nou konprann ke American Dream™ pa rive pou kèk moun. Reyalite a rete ke kèk kliyan pa t 'kapab peye anboche yon avoka pou reprezante yo nan chemen yo nan rèv Ameriken an™.

Jodi a, n ap lanse yon nouvo sèvis ki rele Imigrate Your Way Imigration Forms Review Service.

Deskripsyon sèvis revize fòm Imigre fason ou:

Imigre fason pa w Sèvis Revizyon Fòm Imigrasyon an limite a yon èdtan pou yon frè $500. Sèvis la limite a revize fòm kliyan an deja prepare pou natiralizasyon, rezidans pèmanan, oswa afidavi sipò.

Sèvis revizyon fòm imigrasyon an se yon fòm reprezantasyon limite ki pa depase sesyon 1 èdtan an. Sa vle di Biwo Lwa American Dream™ p ap soumèt fòm yo bay otorite imigrasyon yo. Konpayi an pap responsab tou pou sèvis imigrasyon ki aplikab yo soumèt oswa rejte fòm yo. Anplis de sa, American Dream™ Law Office p ap mete nan lis kòm moun k ap prepare fòm yo.

Pa elijiblite pou Sèvis Revizyon Fòm Imigrasyon Imigre fason pa w:

Se pa tout moun ki kalifye pou sèvis la. Biwo Lwa American Dream™ rezève dwa pou refize sèvis bay nenpòt moun ki pa satisfè kritè yo. Sèvis sa a pa aplikab pou moun ki gen kritè diskalifikasyon.

Pa egzanp, yon aplikan potansyèl ki gen yon background kriminèl ki pa elijib pou aplike pou rezidans pèmanan oswa natiralizasyon pa ka pwofite sèvis revize fòm imigrasyon an. Moun sa yo ta dwe pran pwograme yon sesyon estrateji pou rankontre ak Avoka Ahmad Yakzan pou diskite sou tout sèvis imigrasyon nou yo.

tanpri ranpli fòm kalifikasyon sa a pou w ka pwofite sèvis revizyon imigrasyon nou an

Tanpri kontakte nou nan 1-888-963-7326 si w gen nenpòt kesyon konsènan sèvis sa a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*