Finansman Legal Imigrasyon

Misyon prensipal American Dream™ Law Office se bay sèvis imigrasyon pou moun ki nan bezwen yo. Youn nan pwoblèm yo pi gwo, nan nenpòt ka, se abòdab. Anplwaye nan Biwo Lwa American Dream™ ap fè tout sa ki posib pou fè American Dream™ vin yon reyalite. Nan paj sa a, nou pral diskite sou opsyon finansman ak konpayi nou an. Tanpri li sa ak anpil atansyon epi fè nou konnen si ou gen nenpòt kesyon.

Finansman tradisyonèl ak American Dream™ Law Office:

Biwo nou an pa aksepte peman. Anjeneral, nou aksepte de peman, youn apre nou siyen kontravansyon an ak youn anvan nou ranpli nenpòt dokiman ak ajans gouvènman apwopriye a. Tan peman sa yo varye selon kalite ka imigrasyon. Pa egzanp, yon kliyan k ap aplike pou yon benefis anvan Sèvis la gen yon tan ki pi kout pou l peye tout frè a konpare ak yon manm fanmi nou ki nan pwosedi pou retire elèv la. Pwosedi pou retire kliyan yo anjeneral gen yon tan pi long pou fè peman sa yo paske ka yo trennen pi lontan pase nenpòt lòt ka.

Nou aksepte metòd peman sa yo:

 • Lajan Kach
 • Kat kredi
 • Paypal
 • Fil transfè
 • Lòd lajan

Pa gen tout metòd peman sa yo anjeneral aksepte pou peye frè gouvènman an. Depatman Sekirite Teritwa kounye a aksepte peman frè yo lè l sèvi avèk yon kat kredi. Sepandan, sa vle di ke nou p ap trete kat kredi a nan Biwo Lwa American Dream™, men gouvènman an pral trete peman an yon fwa yo resevwa petisyon an, oswa lè yo depoze sou Entènèt.

Kèlkeswa metòd peman an, American Dream™ Law Office pa chaje yon frè ki pi wo epi li pral bay kliyan an menm sèvis legal ekselan.

Finansman Twazyèm Pati:

 • Nou fè patenarya ak yon twazyèm pati processeur prè (ePay Management) pou asire ke chak kliyan potansyèl ka pran avantaj de sèvis nou yo. Jesyon EPay se yon sèvis twazyèm pati ki pèmèt aksè ak pretè premye ak pretè subprime. Biwo Lwa American Dream™ pa gen okenn enterè nan Jesyon EPay oswa nenpòt nan pretè li yo.
 • Biwo Lwa American Dream™ peye yon frè machann 4.99% bay Jesyon EPay pou itilize platfòm li a, ki pa pral chaje kliyan an.
 • Prè a pa oblije itilize pou kenbe Biwo Lwa American Dream™, epi kliyan an pa oblije itilize lajan yo pou kenbe Biwo Lwa American Dream™. Nan ka yo itilize prè a pou kenbe yon kabinè avoka diferan, American Dream™ Law Office p ap peye frè tretman 4.99%.
 • Yo p ap ajoute okenn frè oswa frè adisyonèl nan frè oswa frè legal ou yo.
 • Ni peman frè a, ni estati prè w la ap gen enpak sou kalite reprezantasyon legal yo bay la.
 • Yo p ap etabli okenn relasyon avoka-kliyan jiskaske premye peman an fèt nan Biwo Lwa American Dream™. Yon relasyon konsa p ap etabli tou si prè a te rejte ou pa finanse.
 • Biwo Lwa American Dream™ pa responsab aplikasyon prè a, orijin, estrikti oswa koleksyon, ni lòt pratik kreditè pou nenpòt aplikan.
 • Nou rekòmande pou pran yon kantite tan rezonab pou revize règ kreditè, direktiv, ak akò anvan ou antre nan nenpòt relasyon biznis ak nenpòt ki pretè. Biwo Lwa American Dream™ pa ofri okenn konsèy legal oswa finansye konsènan prè a.
 • Biwo Lwa American Dream™ p ap reprezante kliyan an tou nan okenn pwosè koleksyon ke okenn pretè inisye.
 • Tout pretè yo pral chaje enterè sou tout prè ki te pwodwi nan platfòm sit entènèt la pou ki prete lajan an pral responsab.

Konsantman ak Akò Kliyan:

Mwen te li epi mwen dakò ak kondisyon ki nan akò sa a.

Egzansyon Enfòmasyon Konfidansyèl Kliyan:

Biwo Lwa American Dream™ p ap pataje okenn enfòmasyon w san konsantman w. Sa gen ladann pataje nenpòt enfòmasyon ak nenpòt twazyèm pati, tankou pretè.

 1. Nou p ap pataje enfòmasyon ou yo, ansanm ak manm fanmi yo oswa yon twazyèm pati pretè san konsantman ou.
 2. Konsantman sa a dwe alekri epi yo ka anile sèlman alekri.
 3. Nou p ap pataje enfòmasyon ou yo ak okenn pretè san konsantman ou. Si kreditè a mande konsènan objektif prè a, pral enfòme Lè sa a, ke prè a te pou "Sèvis Pwofesyonèl".
 4. Nenpòt egzansyon konfidansyalite sa yo pral endepandan de dokiman sa a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo
  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*