Plan Legal Imigrasyon-MetLife

Plan Legal Imigrasyon-MetLife

Biwo Lwa American Dream™ te fè patenarya ak MetLife asirans pou bay sèvis imigrasyon pou moun ki gen asirans MetLife Legal Plans. Biwo Lwa American Dream™ se youn nan plizyè founisè nan zòn Tampa Bay ki bay sèvis legal pou imigrasyon Moun ki gen kontra asirans MetLife.

Nan ane ki sot pase a, American Dream Law Office te akeyi Plan Legal MetLife manm yo. Konpayi an ede Pwopriyetè plan legal MetLife yo ak bezwen lwa imigrasyon yo. Atravè patenarya sa a, nou te kapab ede anpil manm aplike pou benefis imigrasyon yo, ki gen ladan rezidans pèmanan legal, natiralizasyon, ak retire kondisyon sou rezidans pèmanan.

Plan legal MetLife manm yo jwi plizyè avantaj nan Biwo Lwa American Dream. Nou ede manm plan yo ranpli fòm lwa imigrasyon epi nou ofri rabè espesyal sou sèvis yo si yo deside anboche konpayi an pandan tout pwosesis imigrasyon yo. Biwo Lwa Rèv Ameriken an te ede manm plan yo ak entèvyou anvan Sèvis la ak

Sèvis Imigrasyon ki kouvri yo

Atravè patenarya sa a, la Ekip rèv Ameriken™ bay fòm imigrasyon sèvis preparasyon pou moun ki gen asirans. Biwo Lwa American Dream™ te ede moun ki gen asirans yo ak bagay sa yo:

Plan legal MetLife manm yo ka ranpli fòm yo epi mande pou Avoka Ahmad Yakzan revize yo. Moun ki gen asirans lan kapab tou anboche Biwo Lwa Rèv Ameriken an pou reprezantasyon pandan tout pwosesis la ki gen ladan prezans nan odyans tribinal imigrasyon ak entèvyou anvan an Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Manm plan yo kalifye pou rabè espesyal si yo chwazi kenbe konpayi an pou sèvis konplè.

Rele nou 24/7 nan 1-888-963-7326 oswa vizite sa a lyen jodi a ak nimewo idantifikasyon manm ou ak nimewo ka w pou w planifye yon sesyon estrateji.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*