Gen anpil chans ou te wè oswa rankontre yon etidyan echanj etranje nan lavi ou. Oswa petèt ou te gen yon pwofesè etranje/tuteur ede ou fè sa F nan yon A-plus? Pwen mwen ap eseye fè isit la se anpil nan nou te gen yon etidyan echanj etranje oswa yon moun enpak lavi nou! Men, èske ou janm panse sou fason yo te rive isit la legalman ak ki pwosesis la te pou yo?

Ann plonje dwat nan!

Ki sa yon Visa J ye ak ki moun li ye?

Viza sa yo se pou sitwayen etranje ki se elèv, entelektyèl, k ap fòme, pwofesè, pwofesè, asistan rechèch, oswa lidè nan yon domèn konesans espesyalize. Moun ki gen viza sa yo dwe vin Ozetazini pou anseye, bay enstwiksyon/konferans, etidye, obsève, fè rechèch, konsilte nan yon pwogram, oswa resevwa fòmasyon medikal.

Echanj enfòmasyon vizitè yo:

Tit travay komen echanj etranje yo: konseye kan, estajyè, pwofesè, etidyan rechèch, elèv,
pwofesè ak plis ankò.

Ki jan pou aplike pou yon viza J:

Gen plizyè fason ou ka aplike pou Visa J la.
1. Ranpli aplikasyon Visa sou Entènèt la
a. Aplikasyon pou viza non imigran sou entènèt (Fòm DS-160): asire w ou enprime lè
konplete
b. Foto ID: ou dwe telechaje foto w pandan w ap ranpli fòm lan
2. Pwograme yon entèvyou (obligatwa pou laj 14-79)
3. Prepare pou entèvyou w la: asire w ou peye frè aplikasyon viza ki pa ranbousab la
4. Rasanble Dokimantasyon ki nesesè yo: paspò, Fòm DS-160, resi aplikasyon viza, foto, Fòm DS-2019, Fòm DS-7002.
5. Dokimantasyon adisyonèl: objektif vwayaj la, entansyon pou kite peyi Etazini apre vwayaj la, ak kapasite pou peye tout depans vwayaj.
6. Ale nan entèvyou viza
7. Dezan Peyi Lakay egzijans prezans fizik

Pa bezwen enkyete, nou gen do ou:

Nou konnen sa a se yon anpil nan enfòmasyon yo jere tout nan yon fwa epi nou konnen ki jan konplike pwosesis sa a ka san yon avoka la pou ede ak reprezante ou. Nou la pou fè tout travay sal epi ba w yon eksperyans san estrès. Pwograme yon apèl konsiltasyon jodi a pou nou ka kòmanse!

Ameriken rèv™ Biwo Lalwa:

Avoka Ahmad Yakzan te viv eksperyans imigran an epi li pare pou reprezante w pou rive nan rèv Ameriken™ ou. Pasyon Avoka Yakzan nan reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la. Repitasyon sa a se sa ki mete l apa de lòt depòtasyon, azil ak pratik imigrasyon kriminèl. Li ta kontan sèvi ak pasyon sa a pou ede w reyalize objektif imigrasyon w yo.

Kontakte nou jodi a:

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode ou nan youn nan biwo nou yo nan St Pete ak Tampa. Rele nou jodi a nan

(888) 963-7326

pou planifye yon konsiltasyon ak Avoka Ahmad Yakzan.