K类签证申请 (Aplikasyon pou viza K)

[vc_row][vc_column][vc_row_inner el_class="container"][vc_column_inner][vc_column_text]

美国 移民 政策 的 目标 之一 就是 让 家庭 团聚 .K 签证 是 未婚 人士 来 美国 的 一个 很好 的 选择, 因为 他们 正 准备 结婚 .K 签证 也是 已婚 配偶 来 美国 的 一个 很好 的 选择. 选择 K 类签证通常比选择领事馆的程序更快。该签证还允许儿童来美国,并能够圴更快够更更快

谁可以申请K类签证? (Ki moun ki ka aplike pou yon viza K?)

未婚人士及其子女可以申请K类签证。美国公民及其子女的配偶也可以偶也可以画廥也可以画更以画更以画曽美国公民及其子女的配

什么是K-1签证? (Ki sa ki se yon viza K-1?)

K-1 签证 允许 美国 公民 的 未婚夫 或者 未婚妻 来 美国 该 签证 还 允许 K-1 签证 持有者 的 子女 按照 K-2 等级 来 美国 此 签证 的 要求 如下..:

  • 美国公民的未婚夫或者未婚妻;
  • 来到美国仅仅为了完成婚姻;
  • 入境美国90天内和美国公民结婚;
  • 应在申请后2年内自我符合要求,或申请放弃这一要求。

K-1 签证 持有 人 不得 将 其 在 美国 的 身份 更改 为 另 一种 非 移民 身份. 他 可能 无法 变更 自己 的 身份. 然而, 申请人 如果 能够 证明 与 另外 一个 K 类 签证 申请人 有 真实 的 婚姻关系, 即使 现在 已经 处于 离婚 状态, K 类 签证 持有 人 可以 申请 变更 其 身份. 资料 来源于 Matter of Sesay, 25 I & N desanm 431, 441-44 (BIA 2011).

什么是K-3签证? (Ki sa ki se yon viza K-3?)

K-3签证允许美国公民的配偶来美国完成身份变更程序。拥有K-3签证人员的未婚未成年子女将获得K-4签证,也允许他们来美国完成身份变更程序。K-1签证和K-3签证之间的主要区别在于,K-3签证持有者与美国公民结婚,并且已经代表其提交了一份未决的I-130请愿书。

如果 移民局 批准 I-130 申请书, 领事馆 将 不再 签发 K 签证, 并 要 完成 领事 相关 程序. 在 美国, K-3 签证 的 持有者 不得 自己 变更 其 身份, 但 可以 通过 最初 的 申请人 来变更身份。

申请K类签证的程序有哪些?(Ki Pwosedi pou jwenn yon viza K?)

第一步 是 向 美国 公民 和 移民局 提交 I-129F 申请. 一旦 申请 获得 批准, 申请人 必须 使用 DS-160 申请 单向 美国 国务院 提交 申请.

“亚当沃尔什法案”适用于K类签证案件吗? (Èske Adam Walsh Act aplikab nan ka viza K?)

如果 请愿 人 被判 犯 有 与 对 未成年 人 的 性 虐待 有关 的 任何 罪行, 那么 "亚当 · 沃尔什 法" 在 一些 案件 中将 适用. 然而, 申请人 可以 申请 自我 放弃, 允许 他 为其 未婚妻(夫)或配偶提出申请。

如果您正在考虑为您的配偶或未婚妻(夫)申请K类签证,请与我们联系。

[/ vc_column_text] [/ vc_column_inner] [/ vc_row_inner] [/ vc_column] [/ vc_row]

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*