Youn nan objektif politik imigrasyon Etazini se ini fanmi yo. La K viza opsyon se yon gwo opsyon pou fiyanse yo vin Ozetazini, nan patisipe nan maryaj. La K viza se tou yon gwo opsyon pou mari oswa madanm pou vin Ozetazini. Opsyon sa a anjeneral pi vit pase pwosesis konsila. Viza sa a pèmèt timoun yo vin Ozetazini, epi ale nan Ajisteman estati nan peyi Etazini.

Ki moun ki ka aplike pou yon K viza?

Fiyanse ak pitit yo ka itilize viza K la. Viza a kapab itilize tou pa mari oswa madanm nan sitwayen Etazini, ak pitit yo, pou vin Ozetazini pou aplike pou Ajisteman estati.

Ki sa ki se yon viza K-1?

Yon K-1 Visa pèmèt fiyanse sitwayen ameriken yo vin Ozetazini Visa pèmèt tou timoun ki gen viza K-1 vin Ozetazini anba klasifikasyon K-2. Kondisyon pou viza sa a se jan sa a:

  • Fè yon fiyanse yon sitwayen ameriken
  • Vini Ozetazini sèlman pou finalize maryaj la
  • Marye sitwayen Etazini nan 90 jou apre antre
  • Yo ta dwe rankontre an pèsòn nan lespas 2 ane apre aplikasyon an, oswa aplike pou yon dispans egzijans sa yo.

Yon moun ki gen viza K-1 pa ka chanje estati Ozetazini pou yon lòt klasifikasyon ki pa imigran. Li ka pa kapab ajiste estati li. Sepandan, si w montre yon maryaj bon konfyans ak moun ki fè demann viza K a ka pèmèt yon moun ki gen viza K ajiste estati l, menmsi Aplikan an ak Benefisyè a divòse. Zafè Sesay, 25 I&N 431 desanm, 441-44 (BIA 2011).

Ki sa ki se yon viza K-3?

Yon viza K-3 pèmèt yon mari oswa madanm yon sitwayen ameriken vin Ozetazini pou konplete pwosesis Ajisteman Estati. Timoun minè ki pa marye nan yon K-3 yo pral jwenn estati K-4 epi yo pral pèmèt yo vini Ozetazini pou yo pase menm pwosesis la. Diferans prensipal ki genyen ant yon K-1 ak K-3 se lefèt ke lèt la marye ak sitwayen ameriken an epi li gen yon annatant. I-130 petisyon deja depoze sou non li.

Si Sèvis la apwouve I-130 petisyon, pòs konsila a p ap bay yon viza K epi li pral konplete pwosesis konsila a. Yon moun ki gen K-3 pa ka chanje estati Ozetazini epi li ka ajiste estati l sèlman atravè Petisyon orijinal la.

Ki pwosedi pou jwenn yon viza K?

Premye etap la se pou w aplike Ozetazini lè w ranpli yon I-129F petisyon ak la Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini. Yon fwa ke li apwouve, aplikan an dwe ranpli ak Depatman Deta lè l sèvi avèk aplikasyon DS-160 la.

Se la Lwa Adam Walsh Aplikab nan K viza Ka?

Jounal Lwa Adam Walsh pral aplike nan yon sèten ka si yo te kondane Petisyon an pou nenpòt krim ki gen rapò ak abi seksyèl sou minè. Sepandan, yon aplikan ka aplike pou yon dispans, ki pèmèt li fè yon petisyon pou fiyanse li oswa konjwen li.

Kontakte nou jodi a si w ap konsidere aplike pou yon viza K pou mari oswa madanm ou oswa fiyanse ou.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)