Moun ki transfere nan L intracompany Visa se yon gwo opsyon pou egzekitif entènasyonal, manadjè, ak moun ki gen konesans espesyal. Moun ki transfere nan L intracompany Visa pèmèt moun ki gen li yo aplike pou rezidans pèmanan kòm yon egzekitif entènasyonal oswa manadjè. Moun ki gen konesans espesyal dwe aplike pou rezidans pèmanan lè l sèvi avèk dezyèm preferans lan.

Yon aplikan dwe anplwaye nan branch entènasyonal la pou yon ane anvan admisyon.

Ki sa ki L Entracompany Transferee la Viza?

L la Visa pèmèt yon egzekitif entènasyonal oswa manadjè vin Ozetazini pou jere yon branch nan yon afilye, branch, oswa yon sipòtè nan yon konpayi entènasyonal. De konpayi yo dwe afilye, branch, oswa filiales. Sa a ta ka montre pa komen an komen oswa kontwòl pa branch entènasyonal la. De konpayi yo dwe opere ak pwodwi revni. De konpayi yo dwe genyen tou anplwaye ki L Visa aplikan aletranje. Nan ka yon moun ki gen konesans espesyal, moun nan dwe montre ke li gen konesans estraòdinè konsènan pwosedi oswa pwodwi konpayi an.

Egzekitif Entènasyonal L-1A Viza

Yon egzekitif entènasyonal defini kòm yon moun ki:

  • Dirije jesyon konpayi an oswa yon eleman enpòtan
  • Etabli objektif ak politik
  • Resevwa sipèvizyon minimòm de wo-ups nan konpayi an

Biwo Lwa American Dream™ te ede ekzekitif entènasyonal yo aplike pou antre konpayi yo Visa. Rele nou jodi a pou planifye yon konsiltasyon pou diskite sou opsyon ou yo.

Manadjè Entènasyonal L-1A Viza

Yon manadjè entènasyonal ka benefisye de L1-A Visa si li:

  • Jere òganizasyon, depatman, sibdivizyon, fonksyon, oswa eleman nan konpayi an
  • Sipèvize travay lòt anplwaye sipèvize, pwofesyonèl oswa manadjè, oswa jere yon fonksyon esansyèl nan konpayi an.
  • Gen otorite pou anboche oswa rekòmande anplwaye yo
  • Egzèsis diskresyon sou operasyon chak jou

Konesans Espesyalize L1-B Viza

Moun ki gen konesans espesyalize ka benefisye de L1-B la Visa. Kongrè a te defini konesans espesyalize kòm konesans nan pwodwi konpayi an nan mache entènasyonal oswa konesans avanse nan pwosesis ak pwosedi nan konpayi an. Egzanp Konesans Espesyalize yo enkli:

  • Kondisyon fonksyònman etranje ki gen anpil valè pou patwon-an
  • Devwa ki te amelyore operasyon yo
  • Konesans ki te genyen nan travay anvan ak patwon an

Kòm mansyone pi wo a, moun ki gen konesans espesyalize dwe pase nan pwosesis sètifikasyon travay la pou jwenn rezidans pèmanan Ozetazini.

Transfè anndan konpayi an nan yon nouvo filyal

Dire L intracompany transferee a Visa se de ane epi yo dwe renouvle. Gen yon limit 6 ane sou L Visa dire. Sepandan, yon nouvo branch nan Etazini pèmèt premye apwobasyon pou yon ane sèlman. Anfen, achte nan yon konpayi ki egziste deja ki te egziste pou plis pase yon ane pèmèt pou premye apwobasyon pou de ane.

L Pwosesis Aplikasyon Visa

Aplikasyon an dwe ranpli Ozetazini swa pa branch Etazini an oswa konpayi paran an. Si Benefisyè a pa Ozetazini, yo t ap transfere aplikasyon an nan konsila a pou trete. Yon Benefisyè ka ranpli yon chanjman nan estati si yo Ozetazini nan moman aplikasyon an.

Rele nou jodi a pou yon konsiltasyon nan 1(888) 963-7326.

Viza Egzekitif Entra-Konpayi an: Yon fason pou demare ekonomi nou an(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Viza Egzekitif Entra-Konpayi an: Yon fason pou demare ekonomi nou an (Ouvè nan yon nouvo tab navigatè)

Ki sa ki viza L1 a? Ki moun ki kalifye? (Ouvè nan yon nouvo tab navigatè)

Ki moun ki responsab pou renouvle viza mwen an; Mwen Oswa Anplwayè Mwen?(Ouvè nan yon nouvo onglet navigatè)