Rezidans pèmanan

Pou anpil moun, jwenn rezidans pèmanan Ozetazini se yon rèv ki dire tout lavi. Ajisteman estati a se premye etap nan direksyon pou reyalize rèv tout lavi anpil moun pou vin yon sitwayen ameriken.  Avoka Ahmad Yakzan te ede anpil moun aplike pou rezidans pèmanan atravè fanmi, travay, oswa petisyon viza espesyal. Nou ta gen onè pou ede nou mete sou baz solid pou atenn objektif ou ak fanmi ou.

Kisa rezidans pèmanan ye?

Ajisteman estati a nan pwosesis kote moun yo siyal bay gouvènman Etazini an ke yo vle Etazini yo dwe kay pèmanan yo. Ajisteman estati a kapab reyalize nan plizyè fason, tankou maryaj, travay, ak pwogram espesyal rezidans pèmanan tankou oto-petisyon anba Lwa Vyolans Kont Fi (VAWA).

Kouman mwen ka aplike pou rezidans pèmanan lè l sèvi avèk maryaj?

Rezidans pèmanan atravè maryaj ak yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan pèmanan legal se youn nan fason ki pi rapid ak pi bon mache pou resevwa rezidans pèmanan. Se paske gouvènman Etazini bay etranje ki marye ak klas moun sa a priyorite pou rezon reyinifikasyon fanmi an. Malgre ke moun ki marye ak sitwayen Etazini yo konsidere kòm "fanmi imedya", ki pa bezwen tann pou yon petisyon viza imigran yo disponib, moun ki marye ak rezidan pèmanan yo dwe tann pou viza sa yo disponib. Viza sa yo akòde sou yon baz kota peyi, sa vle di ke viza sa yo ka disponib pou moun ki soti nan sèten peyi men pa lòt moun. Moun ki marye ak rezidan pèmanan yo ta dwe tou "nan estati" si yo aplike pou ajisteman estati Ozetazini.

Premye etap la nan pwosesis la se aplike pou yon fòm I-130, yon petisyon pou fanmi etranje, ansanm ak yon aplikasyon pou rezidans pèmanan si moun nan Ozetazini oswa yon petisyon I-130 endepandan si moun nan deyò. Etazini.

Èske mwen ka aplike nan travay mwen an?

Rezidans pèmanan atravè travay la posib men depann de background nan ak travay moun nan gen entansyon okipe lè ajisteman nan sitiyasyon an. Moun ki aplike pou rezidans pèmanan atravè travay yo tonbe nan kategori preferans, sa vle di ke Etazini bay sèten moun priyorite sou lòt moun. Gen senk kategori preferans, souvan ke yo rekonèt kòm EB1EB2EB3EB4, ak EB-5. A EB1 kategori preferans gen ladan manadjè entènasyonal yo ak ekzekitif, nan pwofesè eksepsyonèl ak chèchè ak moun ki gen kapasite ekstraòdinè nan boza ak syans. Kategori preferans sa a pa egzije yon sètifika travay pa Depatman Travay. Kèk nan moun ki tonbe nan kategori sa a ka fè yon petisyon tèt yo, sa vle di yo pa ka mande yon anplwayè, men yo dwe gen entansyon kontinye travay nan domèn yo.

Jounal EB2 kategori gen ladann moun ki bezwen yon sètifika travay sof si yo tonbe anba yon eksepsyon, ki gen entansyon okipe travay ki mande pou yon diplòm Mèt oswa pi wo. Yon moun ki gen yon diplòm bakaloreya ak senk ane travay pwogresif ka aplike tou anba kategori sa a. Pifò nan moun sa yo mande pou yon sètifika travay sof si travay la pre-sètifye oswa tonbe nan enterè nasyonal la nan Etazini.

Jounal EB3 kategori egzije tou yon sètifika travay epi li rezève pou travay ki mande yon diplòm bakaloreya oswa ekivalan li. La EB3 kategori gen ladann moun ki se travayè kalifye, pwofesyonèl ki gen yon diplòm bakaloreya, oswa lòt travayè ki gen dezan eksperyans.

Jounal EB4 kategori gen ladann imigran espesyal ki gen ladan travayè relijye yo ak sitwayen nan Afganistan ak Irak ki te travay kòm tradiktè ak fòs lame Etazini yo.

Jounal EB5 pwogram, ke yo rele tou kategori kreyasyon anplwa, gen ladann moun ki, atravè yon envestisman minimòm $500,000 nan pwòp antrepriz pa yo oswa nan yon sant rejyonal, epi kreye 10 djòb Ozetazini jwenn rezidans pèmanan. Pou plis enfòmasyon sou pwogram sa a vizite sa a lyen.

Èske pitit mwen an ka resevwa rezidans pèmanan avè m?

Nan anpil sitiyasyon, epi tou depann de ka endividyèl yo, pitit moun ki aplike pou rezidans pèmanan ka resevwa rezidans pèmanan ak paran yo.

Ki sa ki kondisyon yo?

Genyen anpil egzijans pou resevwa rezidans pèmanan si w ap aplike Ozetazini oswa andeyò Etazini devan yon konsila Ozetazini ki itilize pwosesis konsila. Admisyon legal Ozetazini se kritik sof si yon moun ki te antre nan yon fason san papye tonbe anba yon eksepsyon. Moun nan dwe akseptab tou nan peyi Etazini. Admisibilite vle di ke moun nan pa te komèt krim, oswa li gen lòt rezon nan inadmisibilite nan background yo. Moun nan ta dwe tou pa depòte soti nan peyi Etazini, sa vle di ke moun nan pa te komèt zak ki ta mennen nan depòtasyon li soti nan peyi Etazini.

Èske mwen ka resevwa rezidans pèmanan si mwen andeyò Etazini?

Rezidans pèmanan pou moun ki andeyò Etazini posib atravè pwosesis konsila.

E si mwen gen yon krim, Èske mwen ka toujou Aplike pou rezidans pèmanan?

Ou ka jwenn rezidans pèmanan, menmsi ou te komèt yon krim, selon nati krim lan ak klasifikasyon krim sa a.

Èske mwen ka aplike pou rezidans pèmanan nan Tribinal Imigrasyon?

Wi. Nou te ede anpil moun aplike pou rezidans pèmanan nan tribinal imigrasyon. Ka sa yo enplike anpil faktè ki ka afekte rezilta a. Rele nou jodi a pou diskite sou ka w la.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon