Aplikasyon pou kat vèt

Etazini se yon rèv ki dire tout lavi pou anpil imigran. Ajisteman estati a se premye etap la pou w vin yon sitwayen ameriken.

Plis detay

Aplikasyon pou Azil

fwontyè tè oswa pwen antre nan peyi Etazini. Dapre INA §208(a), moun ki azil yo dwe kalifye kòm refijye, sa vle di yo dwe pwouve yo gen krentif pou pèsekisyon ki baze sou yon tè ki pwoteje.

Plis detay

Aplikasyon pou kat vèt

Jwenn rezidans pèmanan nan peyi Etazini se yon rèv ki dire tout lavi pou anpil imigran. Ajisteman estati se premye etap la pou w vin yon sitwayen ameriken.

Plis detay

Retire defans

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi pou retire elèv nan peyi Etazini. Nou ta kontan pale avèk ou konsènan ka w la si yo te mete w nan pwosedi pou retire w la.

Plis detay

Sitwayènte Ameriken ak Natiralizasyon

Jwenn rezidans pèmanan nan peyi Etazini se yon rèv ki dire tout lavi pou anpil imigran. Ajisteman estati se premye etap la pou w vin yon sitwayen ameriken.

Plis detay

Pwogram EB-5

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi pou retire elèv nan peyi Etazini. Nou ta kontan pale avèk ou konsènan ka w la si yo te mete w nan pwosedi pou retire w la.

Plis detay

E Viza Envestisman

Jwenn rezidans pèmanan nan peyi Etazini se yon rèv ki dire tout lavi pou anpil imigran. Ajisteman estati se premye etap la pou w vin yon sitwayen ameriken.

Plis detay

Vize non-imigran yo

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante anpil moun nan pwosedi pou retire elèv nan peyi Etazini. Nou ta kontan pale avèk ou konsènan ka w la si yo te mete w nan pwosedi pou retire w la.

Plis detay