Viza ki pa imigran

Èske mwen kalifye pou yon viza ki pa imigran?

Avoka Ahmad Yakzan te reprezante avèk siksè anpil moun nan petisyon viza ki pa imigran yo. Avoka Yakzan reprezante moun k ap aplike pou estati vizitè, viza envestisman, oswa viza travay. Sèvis viza ki pa imigran nou yo enkli, men se pa sa sèlman:

Yon viza: Viza imigran sa yo se pou yon anbasadè, minis piblik, oswa anplwaye diplomatik k ap travay nan anbasad etranje ak konsila. Men sa yo enkli minis gouvènman Etazini rekonèt kòm gouvènman k ap dirije yo. Sa a te gen ladan tou manm fanmi nan anplwaye a.

B Viza: Viza sa yo ki pa imigran pou sitwayen etranje ki ap vini Ozetazini pou biznis oswa pou plezi. Moun ki gen viza sa a dwe montre yo gen yon rezidans etranje kote yo gen entansyon retounen. Viza anba B(1) se vizitè pou rezon biznis. B(2) viza se pou vizitè pou plezi.

Kontakte nou sou viza ki pa imigran

C Viza: viza ki pa imigran sa yo se pou moun k ap pase nan katye jeneral Nasyonzini yo ak peyi etranje yo.

D Viza: D(1) viza ki pa imigran yo se pou manm ekipaj yo, ki gen ladann avyon, pa bato lapèch, ki vin Ozetazini nan kapasite yo pou ede ekipaj la nan sèvis ak operasyon nòmal li yo. D(2) viza yo se pou bato ki gen pò escale nan Guam oswa zile Northern Marina yo.

E viza: E viza se viza ki baze sou trete ki pèmèt sitwayen yo nan sèten peyi ki gen trete ak Etazini yo vin Ozetazini pou fè tranzaksyon. Seksyon E(1) viza se pou moun ki enplike nan komès entènasyonal. Seksyon E (2) viza yo se pou moun ki vin Ozetazini pou jere antite kote yo te fè gwo envestisman. Seksyon E(3) viza se pou Ostralyen ki vin Ozetazini pou okipe yon okipasyon espesyal.

viza F: Viza F(1) se pou sitwayen etranje ki ap vini Ozetazini pou pouswiv yon kou etid nan yon inivèsite, lekòl seminè, kolèj, lekòl segondè, oswa lekòl elemantè ki te akredite pa gouvènman an pou aksepte elèv etranje. Konjwen ak pitit elèv sa yo gen dwa vin Ozetazini pou yo rete ak mari oswa madanm yo. Etranje sa yo pa gen otorizasyon pou yo travay eksepte sou lakou lekòl la lè yo gen otorizasyon pou yo travay dapre fòmasyon pratik nan kourikoulòm oswa apre yo fin fè yo anba fòmasyon pratik si ou vle.

G Viza: Viza ki pa imigran sa yo se pou reprezantan yon gouvènman etranje nan òganizasyon entènasyonal yo. Viza sa yo pèmèt manm pèsonèl reprezantan sa yo admèt Ozetazini tou. G(ii) viza se pou lòt reprezantan gouvènman etranje gouvènman an. G(iii) viza yo se pou reprezantan gouvènman etranje yo pa rekonèt pa Etazini. G(iv) viza se pou ofisye ak anplwaye òganizasyon entènasyonal sa yo. G(iv) viza se pou asistan, sèvitè, ak anplwaye pèsonèl reprezantan sa yo.

H Viza: viza sa yo ki pa imigran viza travay depann sou kalifikasyon anplwaye a. Yo divize an plizyè viza:

  1. Viza H-1B se pou anplwaye ki vin Ozetazini pou okipe yon okipasyon espesyalite oswa ki se yon modèl gwo talan.
  2. Viza H-1B1 se pou okipasyon espesyalite pou sitwayen Chili oswa Singapore
  3. Viza H-1C se pou moun ki vin Ozetazini pou travay kòm yon enfimyè ki anrejistre
  4. Viza H-2A se pou rezidan etranje ki vin Ozetazini pou fè travay agrikòl
  5. Viza H-2B se pou etranje ki vin fè travay ki pa agrikòl
  6. Viza H-3 se pou sitwayen etranje ki vin Ozetazini kòm yon stagiaire nan yon lekòl medikal gradye

Mwen viza: Viza ki pa imigran sa yo se pou etranje ki se manm laprès, radyo, k ap vin Ozetazini pou yon bon travay pou òganizasyon sa yo.

J viza: Viza sa yo se pou sitwayen etranje ki se elèv, entelektyèl, k ap fòme, pwofesè, pwofesè, asistan rechèch, oswa lidè nan yon domèn konesans espesyalize. Moun ki gen viza sa yo dwe vin Ozetazini pou anseye, enstwi oswa bay konferans, etidye, obsève, fè rechèch, konsilte nan yon pwogram oswa resevwa fòmasyon medikal.

K Viza: Viza sa yo Viza ki pa imigran se pou fiyanse ak konjwen sitwayen ameriken. Fiyanse a (K-1) oswa mari oswa madanm (K-2) vin Ozetazini pou aplike pou ajisteman sitiyasyon an. Timoun fiyanse ak mari oswa madanm vini Ozetazini anba klasifikasyon K-3. Nan ka fiyanse, moun ki fè demann sitwayen ameriken an ak benefisyè a dwe rankontre nan dezan anvan yo oswa yo dwe kalifye pou yon egzansyon pou egzijans 2 zan pou satisfè.

L Viza: Viza ki pa imigran sa yo se sitwayen etranje ki nan twa ane anvan yo te travay pou yon ane kontinyèl te travay pou yon afilye, yon sipòtè oswa menm anplwayè deyò Etazini. Moun nan dwe yon egzekitif, yon manadjè, oswa yon moun ki gen konesans espesyal.

M viza ki pa imigran se pou sitwayen etranje ki ap vini Ozetazini pou etidye nan yon enstitisyon pwofesyonèl oswa ki pa akademik. Konjwen etranje ak timoun yo ka admèt anba estati M-2.

N viza se pou paran yon etranje akòde estati yon imigran espesyal dapre seksyon 212(a)(27(L) nan lwa a.

O viza ki pa imigran se pou sitwayen etranje ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, akademik, oswa atletik ki te soutni rekoni nasyonal oswa entènasyonal. Nan ka pwodiksyon fim ak televizyon, etranje a dwe te rekonèt nan domèn nan nan dokimantasyon vaste. Viza O-2 se pou anplwaye sipò imigran sa yo, oswa si moun nan se yon pati entegral nan pèfòmans lan, oswa si gen ladrès kritik pou pèfòmans aktyèl la. Konjwen yo ka akonpaye anba viza O-3.

P viza ki pa imigran se pou atis, animatè ki endividyèlman oswa kòm yon pati nan yon gwoup vin Ozetazini pou pèfòmans. Etranje a ka vin Ozetazini tou atravè yon pwogram echanj ant Etazini ak yon òganizasyon.

Q viza se pou sitwayen peyi etranje ki ap vin Ozetazini kòm travayè domestik.

R viza: yo se pou imigran ki gen pou 2 ane anvan admisyon te yon manm nan yon òganizasyon relijye nan yon denominasyon ki gen yon bòn fidèl ki pa gen pwofi, òganizasyon relijye Ozetazini.

S viza se pou sitwayen etranje ki genyen enfòmasyon konsènan yon òganizasyon kriminèl oswa teworis. Moun sa yo dwe dispoze bay enfòmasyon yo epi prezans yo dwe nan enterè nasyonal Etazini.

T viza se pou sitwayen etranje ki viktim trafik epi ki prezan fizikman Ozetazini ki te respekte demann enfòmasyon rezonab pou ede yon ankèt federal, leta oswa lokal. Mari oswa madanm, timoun ak benefisyè dérivés ka swiv pou rantre nan.

U viza se pou sitwayen etranje ki te soufri gwo abi fizik oswa mantal lè yo te viktim krim. Moun nan dwe genyen enfòmasyon epi li dwe bay enfòmasyon sa yo pou ede nan nenpòt ankèt. Konjwen an, paran an, ak pitit moun ki gen viza sa yo ka benefisye de viza sa yo.

Si w gen nenpòt kesyon konsènan viza sa yo tanpri rele nou.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*