Visa ki pa imigran pou yon konjwen (K-3)

Konjwen yon sitwayen ameriken ki ap tann yon kat vèt ka aplike pou yon viza K-3 pou antre Ozetazini pou yo reyini kòm yon koup. Sa a se sèlman yon viza tanporè, men li ta dwe sèlman bezwen pou yon ti tan paske mari oswa madanm nan sitwayen ameriken yo kalifye pou viza imedya relatif ki pa sijè a kota anyèl.

Pandan ke li sanble ke viza K-3 a ta ka avantaje pou anpil koup, gen kèk faktè kle yo dwe okouran de anvan ou aplike pou yon viza ki pa imigran K-3. Defansè legal ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office ta kontan revize sitiyasyon w epi ede w detèmine si yon viza K-3 se bon chwa nan ka w la oswa si lòt opsyon ta ka fè w ekonomize tan ak lajan.

Kijan viza K-3 fonksyone

Konjwen yon sitwayen ameriken aplike pou yon viza K-3 lè li fè konjwen sitwayen yo depoze petisyon nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Ameriken (USCIS). Konjwen sitwayen an premye ranpli yon Fòm 1-130, Petisyon pou fanmi etranje, epi answit Fòm I-129-F, Petisyon pou fiyanse etranje. (Fòm sa a kòmanse pwosesis aplikasyon an tou pou bèlfi ki elijib yo). Apre USCIS apwouve petisyon yo, Lè sa a, yo voye enfòmasyon yo nan Sant Nasyonal Visa ki opere pa Depatman Deta.

Visa Center trete petisyon I-129F la epi answit voye l bay Anbasad Ameriken oswa Konsila nan peyi kote koup la marye a. Si yo te marye Ozetazini, anbasad oswa konsila ki bay viza nan peyi etranje konjwen an pral trete petisyon an. Si peyi kote yo marye a pa gen yon anbasad ameriken oswa yon konsila, yo pral trete petisyon an nan kote yo trete viza pou sitwayen peyi sa a regilyèman. Pou egzanp, si yon koup marye nan Iran, petisyon an ta dwe trete nan peyi Turkey.

Apre mari oswa madanm nan sibi yon entèvyou, egzamen medikal, ak lòt etap obligatwa yo, yo ka resevwa yon viza K-3 pou antre nan peyi Etazini.

Pwoblèm nan ak viza K-3

Nan teyori, viza K-3 ede reyini mari oswa madanm pandan y ap tann pou yon viza pèmanan. Malerezman, sepandan, jeneralman li pran USCIS osi lontan pou trete petisyon I-129F pou yon viza tanporè menm jan li pran pou trete petisyon I-130 pou viza pèmanan an. Epi yo dwe depoze petisyon I-130 la an premye. Si petisyon sa a apwouve anvan petisyon I-129F la, USCIS fèmen dosye ka a sou viza tanporè ki pa imigran, epi travay ak depans ki aplike pou viza sa a ka gaspiye, byenke enfòmasyon ki nan aplikasyon an ka aplike pou yon viza pèmanan.

Pale ak yon avoka imigrasyon konsènan viza K-3 oswa estrateji altènatif

Pou kèk koup, pwosesis viza K-3 vin tounen yon gaspiyaj tan ak resous, men nan lòt ka, li sèvi kòm yon zouti valab pou kenbe fanmi yo ansanm oswa pou etabli baz pou yon viza pèmanan. Yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans nan Biwo Lwa American Dream™ ta ka revize sitiyasyon w epi detèmine si viza K-3 an vo anyen nan ka w la, epi ede w avèk demann ak pwosesis aplikasyon an. Pou yon konsiltasyon konfidansyèl pou chèche konnen ki jan yon avoka imigrasyon devwe ka ede w pouswiv chemen ki pi senp pou atenn objektif ou yo, kontakte biwo nou an jodi a.  

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon