Avi pou parèt nan Pwosesis pou retire elèv la

Notice to Appear (NTA) se dokiman pou peye pou w enfòme yon moun sou pwosedi ranvwa. Pwosedi pou retire elèv la kòmanse apre yo fin depoze Avi pou Konèt la nan tribinal imigrasyon an. Tribinal imigrasyon an dwe genyen jiridiksyon sou Repondan an, imigran an. Anjeneral, jiridiksyon vle di imigran an abite nan jiridiksyon jeyografik tribinal la. Jiridiksyon tribinal imigrasyon yo limite pa kòd postal.

Kiyès ki fè Odyans Tribinal Imigrasyon?

Jij imigrasyon yo fè odyans sa yo. Jij imigrasyon an se jij anchèf imigrasyon an ak jij anchèf imigrasyon asosye yo. Lalwa otorize yo pou yo fè odyans, akòde oswa refize kosyon, aksepte oswa rejte prèv, epi fè odyans endividyèl (jis). Nan fen jijman an, jij imigrasyon yo pran desizyon oral oswa alekri ki bay oswa refize sekou.

Ki sa ki enkli nan la Avi pou parèt?

8 USC 1229(a) bay lis egzijans yon Avi pou parèt byen ranpli:

 • Nati pwosedi yo
 • Otorite legal anba ki pwosedi yo fèt
 • Zak yo swadizan vyole lalwa
 • Akizasyon yo ak otorite legal yo swadizan yo te vyole
 • Lefèt ke imigran an ta ka reprezante pa yon avoka san okenn depans pou gouvènman an
 • Egzijans pou imigran an mete ajou enfòmasyon kontak li yo, epi
 • Lè a ak kote nan pwosedi pou retire elèv la

Tribinal Siprèm Etazini te deside ke yon Avi pou Comparer ki pa enkli lè ak kote odyans inisyal la ta pa efikas pou rezon tan sispann. Ka a se Periera v. Sesyon.

Reprezantan Gouvènman an

Gouvènman an reprezante pa yon avoka Depatman Sekirite Enteryè. Divizyon Depatman an ki reprezante se Immigration and Customs Enforcement Biwo Konseye Legal Prensipal la (OPLA). Avoka sa yo peye pou gouvènman an epi yo posede gwo pouvwa ki gen ladann ranvwaye ka yo.

Èske ou bezwen pwòp avoka ou nan Pwosedi pou retire elèv la?

Onètman, lè mwen t ap aplike pou rezidans pèmanan, mwen te anboche pwòp avoka mwen, menmsi mwen se youn. Depatman Sekirite Enteryè a reprezante pa avoka chevronn ki gen travay se pou retire w nan peyi Etazini. Anplwaye yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta pi bon envestisman ou ta janm fè.

Defi nan Avi pou Parèt la

Gen anpil defi yon avoka imigrasyon ki gen eksperyans ta fè pou konteste Avi pou parèt. Apre kòmansman an pwosedi pou retire elèv la, nenpòt pati ka deplase pou rejte Avi pou parèt la. Defi sa yo enkli:

 • Pwoblèm ak sèvis
 • Lajistis selektif
 • Pwosesis Defi
 • Etazini sitwayènte

Anile Avi pou parèt ak prejije ta vle di ke Sèvis la pa t ap kapab pote nouvo chaj. Mete fen nan pwosedi san prejije ta pèmèt li ranpli Avi a ankò.

Rele nou jodi a pou diskite sou ou ka retire ak defi posib pou Avi w la pou parèt. Rele nou nan 1-888-963-7326 oswa itilize fòm ki anba a pou kontakte nou.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon