Lè nou grandi, nou tout te gade yon moun (anplis paran nou, nan kou). Te gen yon atlèt espesyal, mizisyen, dansè, chantè, yon pwofesyonèl biznis, oswa yon lòt moun ki enfliyanse nou nan fason nou pa ka eksplike. Li pa enpòtan pwofesyon an...

Moun sa yo te kaptire atansyon nou, e yo te espesyal. Chak fwa yo te pale, yo te jwe, oswa yo te nan vil nou te peye anpil atansyon. Nan yon fason, nou te obsede avèk yo. Elvis Pressley, Michael Jordan, Tony Robbins, Conor McGregor, Muhammad Ali, ak plis ankò...

Moun sa yo espesyal... e moun espesyal toujou vwayaje nan lemonn pou montre talan yo. Pwofesyonèl talan sa yo pa ka jis vwayaje nan peyi etranje nenpòt lè yo vle menm si. Gen legal
tèm ki dwe pran swen davans.

Ki sa yon Visa O ye ak ki moun li ye?

O viza ki pa imigran yo se pou sitwayen etranje ki gen kapasite ekstraòdinè nan syans, boza, akademik, oswa atletik ki te soutni rekoni nasyonal oswa entènasyonal. Nan ka mouvman
foto ak pwodiksyon televizyon, etranje a dwe te rekonèt nan jaden an atravè dokiman vaste.

Viza O-2 se pou anplwaye sipò imigran sa yo, oswa si moun nan se yon pati entegral nan pèfòmans lan, oswa si gen ladrès kritik pou pèfòmans aktyèl la. Konjwen yo ka akonpaye anba viza O-3.

Kouman pou mwen kalifye pou yon Visa O?

Si w planifye pou aplike pou yon Visa O ou dwe kalifye pou omwen 3 nan kondisyon sa yo:

1. Te resevwa prim nasyonal oswa entènasyonal / prim ekselans nan domèn ou.
2. Pou ou kab vin yon manm nan asosyasyon, ki gen manm mande pou reyalizasyon eksepsyonèl, jije
pa ekspè nasyonalman oswa entènasyonalman rekonèt nan disiplin respektif la.
3. Travay ou a te prezante nan piblikasyon komès pwofesyonèl oswa gwo pwofil oswa endikap
medya.
4. Ou te sèvi nan yon sèten kapasite kòm yon jij lòt moun nan menm domèn (oswa byen ki gen rapò ak). Sa a
ta ka swa endividyèl oswa kòm yon pati nan yon panel jij.
5. te gen atik ki te pibliye nan piblikasyon pwofesyonèl ou remakab komès.
6. Fè kontribisyon orijinal syantifik, akademik, oswa biznis ki gen gwo siyifikasyon nan
jaden respektif.
7. Te sèvi nan yon kapasite dirijan oswa kritik pou òganizasyon oswa etablisman trè konsidere.
8. Kòmande yon gwo salè oswa salè pou sèvis ou yo.
9. Lòt prèv ki gen rapò ak ekspètiz eksepsyonèl ki pa anfòm okenn nan kritè ki anwo yo.

Konbyen tan Visa O mwen an dire?

Visa O ou a ka dire jiska twazan. Sepandan, ou ka pwolonje Visa O ou a pou yon ane anplis si sa nesesè.

Kouman pou mwen ranpli yon Visa O/ki fòm mwen bezwen prepare?

Ki jan pou ranpli pou O Visa:

• Li enstriksyon yo pou Fòm I-129, Petisyon pou yon Travayè ki pa Imigran
• Ranpli epi siyen Fòm I-129
• Peye frè depoze a, si sa aplikab
• Bay tout prèv ak dokiman sipò yo mande yo

Apre ou fin ranpli pou O Visa:

• W ap resevwa yon avi ki konfime nou resevwa petisyon w la
• Avi sèvis byometrik (si sa aplikab)
• Avi pou parèt pou yon entèvyou (si sa nesesè)
• Avi sou desizyon nou an

Pa bezwen enkyete, nou gen do ou:

Nou konnen sa a se yon anpil nan enfòmasyon yo jere tout nan yon fwa epi nou konnen ki jan konplike pwosesis sa a ka san yon avoka la pou ede ak reprezante ou. Nou la pou fè tout travay sal epi ba w yon eksperyans san estrès. Pwograme yon apèl konsiltasyon jodi a pou nou ka kòmanse!

Biwo Lwa American Dream™:

Avoka Ahmad Yakzan te viv eksperyans imigran an epi li pare pou reprezante w pou rive nan rèv Ameriken™ ou. Pasyon Avoka Yakzan pou reprezante kliyan li yo te fè l 'yon repitasyon ekselan nan kominote legal la. Repitasyon sa a se sa ki mete l apa de lòt depòtasyon, azil, ak pratik imigrasyon kriminèl. Li ta kontan sèvi ak pasyon sa a pou ede w reyalize objektif imigrasyon w yo.

Kontakte nou jodi a:

Pou konvenyans ou, nou ofri konsiltasyon an pèsòn, telefòn oswa telekonferans. Avoka Ahmad Yakzan ta kontan akomode ou nan youn nan biwo nou yo nan St Pete ak Tampa. Rele nou jodi a nan

(888) 963-7326

pou planifye yon konsiltasyon ak Avoka Ahmad Yakzan.