Apèsi sou yon Visa Overstay

Yon overstay viza se yon pwoblèm ki pwobableman inik nan Etazini. Nan lòt peyi, si ou jwenn yon viza 10 ane, ou ka rete nan peyi sa a pou 10 ane. Ozetazini lè ou jwenn viza 10 ane sa a oswa viza senk ane sa a, yo ba ou yon kantite tan ke ou ka rete Ozetazini. Li pa pral plen 10 ane yo, men yon kantite tan espesifik. Gen kèk viza ki gen dire sitiyasyon, men majorite nan yo pa fè sa. Viza vizitè a, oswa B-1/B-2, se pwobableman viza ki pi souvan itilize. Si w vin Ozetazini avèk yon viza vizitè, Customs and Border Protection (CBP) ap ba w ant 15 jou ak sis mwa. Yon fwa ke ou depase kantite tan ke ofisye CBP a ba ou lè ou antre, ou vin yon overstay. Si w depase viza w la se jis literalman depase kantite tan ofisye CBP a ba ou. Pa egzanp, si w gen yon viza vizitè epi yo ba w 6 mwa, epi w pa aplike pou yon ekstansyon, oswa si w pa aplike pou yon chanjman estati soti nan yon kategori ale nan yon lòt, oswa si w kite peyi a, nan 181yèm jou ou a. yo konsidere kòm yon overstay nan peyi Etazini.

Kisa k ap pase si mwen rete plis pase viza mwen an Ozetazini?

Sa vrèman depann de ki kalite klasifikasyon ou ye nan. Pa egzanp, mwen te vin isit la nan Etazini sou yon viza etidyan. Gwo fason ofisyèl lekòl mwen an te esplike m li se te panse viza a kòm yon pon. Ou peye peyaj la nan kòmansman an epi answit ou p ap peye ankò jiskaske ou eseye sòti. Kidonk, ou pa oblije peye peyaj la ankò jiskaske ou kite peyi a. Yon kategori viza ki pa imigran vle di ou pa gen entansyon pou vin Ozetazini epi rete pou tout tan. Si ou rete plis pase yon viza ki pa imigran, Lè sa a, ou pa pral kapab pwolonje viza ou ankò. Si w rete isit Ozetazini epi w pa gen sitiyasyon, ou pa ka pwolonje viza w. Gouvènman an konsidere viza a kòm yon privilèj. Si ou te rete plis pase viza ou a, gouvènman an ap konsidere li kòm ou pa t kenbe pawòl ou a, kidonk nou pa pral kite ou tounen Ozetazini.

Gen kèk eksepsyon. Pa egzanp, nou gen COVID-19 kounye a. Si ou pa ka kite peyi a epi ou pa gen mwayen pou peye gouvènman an $455 pou pwolonje li, Lè sa a, sa a pral konsidere kòm yon sikonstans atenuan.

Si ou rete depase epi w ap deplase soti nan yon viza ki pa imigran nan yon viza imigran, Lè sa a, konsekans yo diferan. Si ou la Ozetazini epi, pa egzanp, ou marye ak yon sitwayen ameriken, sitwayen ameriken sa a ka aplike pou yon kat vèt pou ou. Gouvènman Etazini an kalite inyore lefèt ke ou depase viza ou a, paske yo vle sitwayen ameriken an gen fanmi li oswa fanmi li nan peyi Etazini pou rezon reyinifikasyon viza. Si ou marye ak yon moun ki gen kat vèt, Lè sa a, ou p'ap ka jwenn yon kat vèt Ozetazini paske ou te depase. Ou gen aktyèlman rankontre nouvo estati yon fwa ou aplike pou kat vèt sa a. Konsekans yo vrèman depann de sa w ap eseye fè nan peyi Etazini.

Èske mwen ka ajiste estati mwen si mwen te depase viza mwen an?

Si w marye ak yon moun ki gen kat vèt oswa w ap eseye ajiste sitiyasyon atravè yon anplwayè; ki se sa mwen te fè a, ou pa ka soti nan estati oswa rete depase estati ou pou plis pase sis mwa oswa ou p ap jwenn kat vèt la. Konsekans si w rete plis pase viza ou depann vrèman de ki moun ki fè petisyon an. Si ou se yon sitwayen ameriken li pral oke, pwobableman. Si w gen yon kat vèt, ou p ap kapab jwenn li sof si w kalifye pou yon eksepsyon. Si w ap resevwa kat vèt ou atravè yon anplwayè, Lè sa a, ou dwe pa soti nan estati pou plis pase sis mwa.

Ki jan Etazini fè konnen si mwen te depase yon viza?

Sa depann de kalite viza ou genyen. Pifò moun ki vini ak yon viza vizitè, oswa yon viza ki pa imigran pa egzanp, jwenn yon I-94. Yon fòmèl I-94 di w ki lè ou oblije kite peyi a. Ou jwenn tou yon so sou paspò ou ki di ou dwe kite peyi a nan dat sa a. Genyen tou yon sit entènèt pou I-94 la. Ou ka ale konekte ak paspò ou ak non ou epi aktyèlman jwenn yon kopi I-94 si yo pa ba ou youn. Ou dwe swa kite oswa aplike pou yon ekstansyon estati anvan dat yo ba w la. Pa egzanp, si w antre nan Pwogram Visa Waiver; nan tan lontan yo te konn ba ou yon I-94 diferan ki te yon koulè diferan. Kounye a ou ka konekte sou Entènèt epi tou jwenn I-94 sou Entènèt la pou enprime epi konnen ki lè ou oblije kite peyi sa a.

Si ou vin Ozetazini nan yon estati ki pa imigran, pa egzanp yon viza B-1, epi ou vle chanje nan yon lòt estati tankou yon viza F1, ki se yon viza elèv, osi lontan ke pwosesis viza a fini. nan tan oswa ou aplike anvan ekspirasyon I-94 ou a, Lè sa a, ou ka rete isit la legalman Ozetazini osi lontan ke ekstansyon an aktyèlman annatant devan gouvènman an. Si ou te ale soti nan B-1 a F1 oswa B-2 a yon F1, oswa ou ale soti nan B-1/B-2 a nan yon viza patwon an patwone tankou yon E2, yo ba ou yon nouvo I-94 ak yon nouvo dat. lè ou oblije kite.

Si ou sou yon viza F1, Lè sa a, ekstansyon an se pou dire estati a. Toutotan estati w oke, ou pral lekol, ale nan klas ou yo, fè tout bagay, ou pa mete w deyò nan sistèm nan, lè sa a ou pral anfòm epi ou pa bezwen kite peyi a, menm si ansyen I-94 la ekspire. Osi lontan ke w ap nan sitiyasyon pou dire a nan diplòm bakaloreya ou oswa diplòm asosye oswa kèlkeswa degre w ap resevwa w ap oke.

Pou plis enfòmasyon sou Zafè imigrasyon yon premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche a lè w rele 1-888-963-7326. jodi a.

(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon