Petisyon pou Revizyon pa Tribinal Apèl Awondisman an

Nan kèk ka, sèl fason pou revize desizyon yon ajans imigrasyon se pou chèche revizyon lè w depoze yon Petisyon pou Revizyon nan Tribinal Apèl Awondisman ki gen jiridiksyon sou eta w la. Tribinal Awondisman an ta revize desizyon an epi swa refize, bay oswa bay ka a ajans ki te bay desizyon an. Sa a ta yon bon fason pou revize yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka imigrasyon ou a si ou kwè yon desizyon sa a pa bon.

Ki ka Tribinal Awondisman an kapab revize nan kontèks imigrasyon an?

Konbyen tan mwen genyen pou m depoze yon petisyon pou revizyon?

Anba INA §242(b)(1) ou gen 30 jou pou w depoze premye Petisyon pou Revizyon an nan Tribinal Apèl Awondisman an. Delè sa a se jiridiksyon, ki vle di ke si ou rate li, ou pral pèdi sof si gen yon eksepsyon.

Èske Tribinal la ta rete mwen otomatikman Retire lè mwen Depoze yon Petisyon pou Revize?

Tribinal Apèl la pa t ap rete ou otomatikman Lòd pou retire, epi ou dwe depoze yon Reti of Removing nan Tribinal Apèl Awondisman an. Pou ranport sou demann sa a, Moun ki fè demann lan dwe montre ke finalman li pral ranpòte laviktwa nan ka pou rete sa a dwe bay. Ou gendwa vle reflechi sou depoze rete a, paske Sèvis la ka retire w anvan règ Tribinal Dapèl Awondisman an sou Rete pou Revokasyon an.

Èske Tribinal Apèl Awondisman an revize tout ka yo?

Lalwa limite jiridiksyon Tribinal Apèl Awondisman an. Kòm sa yo, Kongrè a limite jiridiksyon li epi li anpeche li revize sèten ka. Tribinal Apèl Awondisman an gen entèdiksyon pou revize ka sa yo:

 • Desizyon diskresyonè: INA §242(a)(2)(B) entèdi revizyon desizyon diskresyonè yo pran an kont diskresyon Ajans. Desizyon ki gen ladan dispans retire li dapre §§ 212(h) ak 212(i), anilasyon anilasyon, depa volontè, ak ajisteman estati a, ak lòt desizyon oswa aksyon otorite ki espesifye nan Tit II INA se diskresyonè.
 • Ofans kriminèl: INA §242(a)(2)(C) entèdi revizyon desizyon konsènan imigran kriminèl yo. Sepandan, Tribinal la gen jiridiksyon pou l egzamine si yon imigran se yon non-sitwayen ki depòtab akoz yon ofans ki diskalifye.

Kisa k ap pase apre Tribinal la pran desizyon l?

Si Tribinal Apèl Awondisman an akòde Petisyon ou an pou Revizyon, Lè sa a, desizyon ki pi ba a pral anile epi yo pral voye ka a bay Ajans la pou plis pwosedi. Si Tribinal la pa akòde Petisyon pou Revizyon ou a, ou ka fè apèl kont ka a devan Tribinal Siprèm lan, mande Tribinal la rekonsidere, oswa mande yon en banc desizyon pa Tribinal la plen.

Si w ap panse pou fè apèl kont yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon nan ka w la, tanpri konsidere nou lè w kontakte nou nan fòm ki anba a.
(Louvri nan yon tab navigatè nouvo)

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon