Sekou apre kondanasyon

Sekou Imigrasyon apre yon kondanasyon kriminèl – Depoze yon mosyon pou relouvri

Pafwa tribinal kriminèl la vin mal. Moun yo jwenn kondane pou krim yo pa komèt. Oswa yon akize pa jwenn konsèy legal konpetan ak reprezantasyon, epi yo jwenn kondane san yon opòtinite jis pou reklame dwa yo. Sa ka gen konsekans dezas pou rezon imigrasyon.

Li posib pou chèche sekou apre kondanasyon. Lè sa a, si dosye kriminèl ou an rejte, ou gen nouvo opòtinite pou èd imigrasyon. Desizyon nan pwosedi yo ka ranvèse oswa ou ka vin kalifye pou yon kat vèt ak yon mosyon pou relouvri. Ekip devwe nan American Dream™ Law Office ap goumen anpil pou ede kliyan yo ak pwoblèm kondanasyon kriminèl imigrasyon tout kalite.

Mosyon pou relouvri

Apre yon kondanasyon kriminèl, nou ka depoze yon mosyon pou relouvri. Ou ka jwenn yon dezyèm chans pou pwouve ou kalifye pou soulajman depòtasyon oswa kalifye pou resevwa yon kat vèt.

Yon mosyon kondanasyon kriminèl pou relouvri travay pi byen nan sèten kalite sitiyasyon. Nou ta ka revize sikonstans yon kondanasyon pou detèmine si sekou posib, epi answit eksplike pwosesis la. Si sa nesesè, nou travay an patenarya ak avoka kriminèl ki konsantre sou reprezantasyon apre kondanasyon pou jwenn pi bon opòtinite pou sekou apre kondanasyon.

Kontakte Biwo Lwa American Dream™ pou jwenn èd ak sekou apre kondanasyon

Nan American™ Dream Law Office, nou kwè tout moun gen dwa pou pouswiv objektif imigrasyon yo. Nou pare pou itilize tout estrateji ki disponib pou ede kliyan nou yo reyisi. Pou pale avèk nou sou posiblite pou yon mosyon kondanasyon kriminèl relouvri pou sekou imigrasyon, kontakte biwo nou an kounye a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*