Rèv ou se liv rèv mwen an

American Dream Law Office, PLLC

Vwayaj Yon Avoka Imigrasyon Nan direksyon rèv Ameriken li ™

Biwo Lwa American Dream ™, PLLC nan Pinellas Park, Florid se pratik yon avoka pasyone ak konsome, Ahmad Yakzan. Misye Yakzan te lite pou l viv rèv Ameriken ™ li menm, li dedye pratik li pou reprezante moun ak fanmi yo nan nenpòt ka ki gen rapò ak imigrasyon.

"Rèv ou se rèv mwen"

Mesye Yakzan te ekri liv sa a ki rakonte tout bagay sou pwòp lit li ak imigrasyon. Lè li pataje fason li te reyalize pwòp "American Dream ™" li, li espere enspire ak ede anpil lòt moun nan reyalize gwo rèv pa yo.

Kòmansman enb li yo

Ahmad Yakzan se yon natif natal nan peyi Liban. Li te vini Ozetazini kòm yon etidyan an 1998. Depi lè sa a, li te travay di pou vin yon avoka ki espesyalize nan lwa imigrasyon ak yon sitwayen ameriken respektivman. Se konsa li te genyen yon repitasyon ekselan nan kominote legal la epi li te mete tèt li apa de lòt depòtasyon, azil, ak pratik imigrasyon kriminèl.

Kontakte nou

Pou jwenn yon kopi gratis nan rèv ou se rèv mwen an, kontakte nou.
Mesye Yakzan ta plis ke kontan adrese enkyetid legal ou yo epi ede ou reyalize objektif ou yo pou tout lavi yo.