Defans retire nan Orlando

Ou bezwen èd ak Tribinal Imigrasyon Orlando? Biwo Lwa American Dream™ nan 1006 Woodcock Road se jis kèk etap lwen tribinal la. 

Soti nan Tribinal Imigrasyon Orlando nan 3535 Lawton Road, desann tou dwat nan McCrory Place, vire adwat sou Woodcock Road, epi w ap fè fas ak bilding nou an. Ekip legal nan American Dream™ Law Office la pare pou ede ak tout zafè nan Tribinal Imigrasyon.  

Retire-ki te konn rele depòtasyon-se yon bagay ou ka goumen si ou pran aksyon san pèdi tan epi konnen estrateji defans ou disponib. Si w ap fè fas a retire nan zòn Orlando, ou ka bay tèt ou pi bon chans pou siksè lè w kontakte yon avoka ki gen eksperyans nan defans Orlando retire pi vit ke posib pou kòmanse bati ka w la pou defans. Li patikilyèman enpòtan pou w aji byen vit yon fwa w fin resevwa yon Avi pou w parèt.

Biwo Lwa American Dream™ vle ede w reyisi. Nou pral pouswiv tout opsyon defans ki aplike nan ka w la epi fè tout sa ki posib pou konbat retire elèv la. Kèlkeswa fason ou te antre Ozetazini, ou ta ka elijib pou anpil diferan kalite sekou. Men, ou pa ka pran avantaj de dispozisyon sa yo sof si ou konprann ki lè ak ki jan yo aplike. Avoka defans nou yo gen konesans ak ladrès defans pou ede w genyen ka w la.

Defans kont Depòtasyon nan Orlando

Gen de etap prensipal nan defans retire. Premyèman, ou ta ka montre poukisa akizasyon kont ou yo pa kòrèk. Esansyèlman, w ap diskite ke ou pa aktyèlman sijè a retire elèv la.

Si gouvènman an toujou jwenn ke retire jistifye, ou ka mande youn oswa plis diferan kalite soulajman nan retire. Tou depan de sitiyasyon an, ou ka kalifye pou:

 • Anilasyon anilasyon an baze sou difikilte
 • Azil oswa kenbe pou retire elèv la
 • Yon dispans inadmisibilite
 • Ajisteman estati a
 • Yon viza ki disponib pou viktim sèten krim
 • Estati pwoteksyon tanporè

Si otorite imigrasyon yo rejte tout opòtinite pou sekou depòtasyon yo, American Dream™ Law Office ka ede w fè aranjman pou yon depa volontè. Etap sa a pral rann li pi fasil pou retounen Ozetazini alavni.

Avi pou parèt

Pou anpil moun nan Orlando, premye fwa yo aprann pwoblèm ak otorite imigrasyon yo se lè yo resevwa yon Avi pou yo parèt pou fè yo konnen gen rezon pou yo retire yo nan peyi Etazini. pou eseye kache. Sepandan, eseye evade otorite yo febli ka w la epi li ka rann li pi difisil pou defann kont retire elèv la.

Olye de sa, li enpòtan pou konfòme ak egzijans pandan y ap eksplore tout opsyon pou sekou.

Avi pou parèt la ta dwe eksplike rezon ki fè gouvènman an kwè ke w ap retire w. Li enpòtan pou w egzamine rezon sa yo an detay pou w detèmine kijan pou n rejte akizasyon yo. Avi a pral bay enfòmasyon tou sou kilè ak ki kote ou ta dwe parèt nan tribinal la. Si w pa parèt, ou ka anpeche w jwenn prèske nenpòt kalite soulajman.

Nan kèk ka, otorite yo kenbe moun yo anvan odyans lan nan tribinal la. Si w nan detansyon, avoka imigrasyon w lan ka mande yon odyans sou kosyon pou ede w jwenn liberasyon w pandan w ap tann pwosedi pou w ale pou w kontinye. Si w kontakte avoka w la touswit apre w fin mete w an detansyon, avoka w ka anmezi pou negosye yon kosyon san odyans.

Yon Avoka defans Orlando Removal pare pou ede

Lwa imigrasyon ameriken an konplike, epi ofisyèl yo gen twòp travay. Pandan ke lwa yo bay opòtinite pou sekou pou anpil moun ki ka retire, li ka difisil pou konvenk jij la ke sekou yo apwopriye nan ka w la. 

Avoka defans Orlando ki gen eksperyans nan American Dream™ Law Office konnen kijan pou asire ke ofisyèl yo tande istwa w la pou w jwenn tretman jis ak pi bon chans pou w jwenn soulajman. Pou kòmanse ak defans retire, kontakte nou kounye a. 

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon