Siyati sou Fòm yo Ase pou Pwouve Fouye

Mwen te konseye anpil kliyan konsènan manti anvan imigrasyon. Mwen refize reprezante nenpòt moun ki antre nan yon maryaj fwod. Fwod imigrasyon ka mete w nan pwosedi pou retire elèv la. Sepandan, mwen te reprezante anpil kliyan yo te mande pou yo ranpli egzansyon pou defòmasyon. Pafwa mwen kwè ke gouvènman an depase. Sepandan, pafwa, pa gen okenn ...

Li piplis

Twa Rezon pou Prezève Sitwayènte Dwa Nesans

De dènye semèn yo te chanje lavi anpil. Biwo nou an gen yon nouvo kote nan Beijing, Lachin. Mwen te fè sèman tou nan Bar nan Tribinal Siprèm nan Etazini. Sepandan, pi bon jou nan de semèn ki sot pase yo te Vandredi pase a. Nou te resevwa TWA apwobasyon pou kliyan ki byen merite. De nan yo...

Li piplis

Sesyon yo kontinye pwan pouvwa imigrasyon li nan zafè MGG

Pwokirè Jeneral Sesyon yo te kontinye pran pouvwa imigrasyon li san parèy. Sessions dènyèman te bay twa opinyon ki retire kapasite jij imigrasyon yo pou mete fen nan, ranvwaye ka yo oswa bay kontinyasyon nan ka yo. Nan dènye desizyon li a, Matter of MGG, li te mande Komisyon Apèl pou Imigrasyon pou refere yon ka ba li,...

Li piplis