NOUVO DESIZYON SIRCUIT ANVIZE DESIZYON BIA SOU KONDANKSYON DROG

NOUVO DESIZYON ONZYÈM SIRCUIT ANIFIYE DESIZYON BIA SOU KONDANKSYON DROG Lannie Gordon ("Gordon") se yon sitwayen Guayana e li se yon rezidan pèmanan legal Ozetazini depi 1985. Nan dat 23 oktòb 2014, Gordon te plede koupab pou de akizasyon vann oswa livrezon. Cannabis. Nan dat 22 janvye 2015, Gordon te kondane pou dezan...

Li piplis

Pran prekosyon Mesye Prezidan: Kou Siprèm lan pa t ba w viktwa!!

Mwen li desizyon Kou Siprèm lan sou entèdiksyon vwayaj la jodi a, e tout sa mwen gen pou di se ke li pa yon viktwa pou Prezidan an. Mwen pral diskite anba a. Kisa Tribinal la di? Desizyon pou bay sètifikasyon sou ka a se pa yon desizyon final, se yon desizyon ki limite aplikasyon an...

Li piplis

Nevyèm kous la te pran bon desizyon an: kisa kounye a?

Desizyon entèdiksyon vwayaj Nevyèm Awondisman an te bay kounye a yon lòt souflèt nan Dekrè Egzekitif ki limite vwayaj soti nan sis peyi majorite Mizilman yo. Desizyon sa a se dènye nan yon seri desizyon ki te kenbe lòd restriksyon kont entèdiksyon an. Mwen kwè ke desizyon sa a se bon desizyon an, sepandan, mwen kwè ke ...

Li piplis