Imigran Karayib Ozetazini

An 2014, apeprè 4 milyon imigran ki soti nan Karayib la te abite Ozetazini, sa ki reprezante 9 pousan nan 42.4 milyon imigran nasyon an. Plis pase 90 pousan imigran Karayib yo te soti nan senk peyi: Kiba, Repiblik Dominikèn, Jamayik, Ayiti, ak Trinidad and Tobago (gade Tablo 1). Imigran ki soti nan Karayib la varye nan...

Li piplis

Twa rezon ki ta dwe mennen ou anboche yon avoka imigrasyon

Mwen te pratike lwa imigrasyon sèlman depi anvan mwen te pase bawo Florid la (anba sipèvizyon yon avoka ki gen lisans). Mwen te wè senaryo sa a plis fwa ke mwen ta renmen admèt. Yon kliyan vini nan biwo mwen an pou yon konsiltasyon. Mwen konnen ke kliyan an te deja depoze yon petisyon poukont li...

Li piplis

Aksyon Difere pou Imigran ki pa otorize ki se paran

Avril 2016 Nan mwa novanm 2014, administrasyon Obama a te anonse pwogram Aksyon Difere pou Paran Ameriken yo ak Rezidan Pèmanan Legal yo (DAPA), ki ta pwoteje kont depòtasyon epi bay otorizasyon travay jiska 3.6 milyon imigran ki pa otorize, dapre estimasyon MPI. . Imigran ki pa otorize ki se paran sitwayen ameriken oswa ki legal...

Li piplis