Twazyèm Preferans (EB-3)

Twazyèm Kategori Travay Preferans (EB-3) INA §203(b)(3)

Kategori sa a gen ladan twa kalite imigran:

  1. Pwofesyonèl: Moun ki gen diplòm bakaloreya oswa ekivalan etranje ak pwofesyonèl
  2. Travayè kalifye: imigran ki gen òf travay aplentan e ki mande pou omwen dezan fòmasyon oswa eksperyans travay.
  3. Lòt travayè yo

Yon sètifika travay nesesè pou imigran sa yo. Yon Egzansyon Enterè Nasyonal pa disponib men kèk nan okipasyon sa yo ka tonbe anba Orè A.

Rele nou jodi a si w kalifye pou yon twazyèm preferans, EB-3, petisyon ki baze sou travay pou rezidans pèmanan.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*