TN viza

Gras ak Akò Lib Komès Nò Ameriken an, imigran ant Etazini, Meksik ak Kanada kapab kounye a aplike pou viza TN. Nenpòt Kanadyen ki vle viv ak travay Ozetazini dwe aplike pou yon viza TN.

Pwosesis aplikasyon an pou yon viza TN se souvan konplèks ak defi pou moun ki aplike poukont yo. Li pi bon pou chèche sèvis yon avoka imigrasyon ki kalifye ki ka fè ou atravè pwosesis la epi okipe nenpòt pwoblèm ki ka parèt.

Si w bezwen yon avoka imigrasyon, American Dream Law Office ka ede w. Ann gade sa ki kalifye ou pou yon viza TN, kijan pou aplike, ak lòt kondisyon ak restriksyon.

Èske mwen kalifye pou yon viza TN?

Kèlkeswa peyi w, ou dwe yon sitwayen Kanada pou w ka kalifye pou yon viza TN. Ou ta dwe konnen tou ke kategori viza TN yo fèt pou nenpòt imigran ki vle travay Ozetazini men ki pa chèche sitwayènte la.

Ansanm ak sitwayènte Kanadyen, ou dwe travay nan youn nan kalite travay ki endike klèman nan akò NAFTA a. Ou pa kapab travayè endepandan epi ou dwe gen kalifikasyon apwopriye pou travay ou chèche a. Anplis, travay la li menm bezwen mande pou yon anplwaye ki pa imigran.

Kouman pou mwen aplike pou yon viza TN?

Ou pa bezwen ale nan yon anbasad oswa konsila Etazini pou aplike pou yon viza TN. Nenpòt sitwayen ki elijib kapab resevwa estati TN lè yo bay dokiman yo bay Ladwàn Etazini.

Yon fwa w rive nan pò antre a, w ap bezwen bay ajan an devwa prèv sitwayènte ak yon lèt fiti anplwayè w ekri. Ou pral bezwen tou soumèt nan yon evalyasyon nan kalifikasyon ou epi peye frè ki asosye yo.

Kondisyon pou Visa TN

Pandan ke ou ka aplike nan fwontyè a imedyatman anvan ou antre Ozetazini, ou ka aplike tou davans atravè patwon ou. Kèlkeswa fason ou aplike, w ap bezwen pote yon paspò, yon batistè oswa yon lisans chofè Kanadyen ki valab.

W ap bezwen tou pote souch peman, yon W-2, oswa yon lèt patwon w la pou pwouve sitiyasyon w ap travay. Ou pral bezwen bay yon kopi diplòm oswa sètifikasyon ki enpòtan ou a, epi w ap oblije mete yon lèt ki bay lis kalifikasyon ou yo, ki kalite travay ou ye a, ak konbyen tan ou pral rete nan peyi a.

Restriksyon ki posib

Pou kenbe viza TN ou, ou dwe rete travay, pa patisipe nan yon grèv, ranpli yon nouvo aplikasyon pou viza TN si w chanje anplwayè, epi renouvle estati w anvan li ekspire. Ou pa kapab tou travayè endepandan oswa revoke nan pozisyon ou. Li enpòtan pou satisfè kondisyon sa yo.

Biwo Lalwa Rèv Ameriken Ka Ede

Biwo Lwa Rèv Ameriken an egziste pou ede kliyan yo atravè pwosesis imigrasyon yo. Avoka imigrasyon ki gen eksperyans ak konpasyon nou yo ka ede kliyan aplike pou yon viza TN. Rele American Dream Law Office nan Temple Terrace, FL, nan (888) 963-7326 pou kòmanse jodi a.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon