Kontakte nou pou Petisyon EB-3

Twazyèm Kategori Travay Preferans (EB-3) INA §203(b)(3)

Kategori sa a gen ladan twa kalite imigran:

  1. Pwofesyonèl: Moun ki gen diplòm bakaloreya oswa ekivalan etranje ak pwofesyonèl
  2. Travayè kalifye: imigran ki gen òf travay aplentan e ki mande pou omwen dezan fòmasyon oswa eksperyans travay.
  3. Lòt travayè yo

Yon sètifika travay nesesè pou imigran sa yo. Yon Egzansyon Enterè Nasyonal pa disponib men kèk nan okipasyon sa yo ka tonbe anba Orè A.

Rele nou jodi a si w kalifye pou yon twazyèm preferans, EB-3, petisyon ki baze sou travay pou rezidans pèmanan.