Egzansyon Prezans Illegal

Prezans ilegal Ozetazini se prejidis lè li rive jwenn yon viza imigran oswa ajisteman estati a. Dapre INA §212(a)(9(B), 8 USC §1182 (a)(9) , yon moun ki mande admisyon apre li te prezan ilegalman Ozetazini pa admisib.Si peryòd prezans ilegal la plis pase 180 jou men mwens ke 360 ​​jou, imigran an pa t ap admisyon pou twazan. Imigran an pa t ap elijib pou 10 ane si peryòd la plis pase 180 jou. Sepandan, gen peryòd prezans ki pa konte pou prezans ilegal tankou:

 • Moun yo akòde depa volontè
 • Moun ki pa bay yon I-94
 • Moun ki resevwa Estati Pwoteje Tanporè (TPS)
 • Moun ki annatant ajisteman nan aplikasyon estati
 • Moun sa yo ki akòde kenbe nan retire elèv la
 • Moun yo akòde yon rete nan retire, ak
 • Moun sa yo ki akòde anile nan retire.

Gen lòt eksepsyon nan lwa a ki gen ladan mari oswa madanm ki maltrete yo, minè, moun ki asile yo, moun ki anba pwoteksyon inite familyal, ak viktim fòm trafik grav. Gen kèk moun ki gen yon sitiyasyon ilegal Ozetazini pa nesesèman deklanche prezans ilegal. Imigran sa yo gen ladan elèv ki te akòde dire estati a pa ta akimile prezans ilegal jiskaske yon jij imigrasyon oswa USCIS deside ke moun nan te prezan ilegalman.

 Yon Musk imigran mande admisyon ankò pou bar prezans ilegal yo dwe deklanche.

Fòm I-601 oswa I-601A?

Anjeneral, yon imigran dwe kite Etazini pou ba a ka deklanche. An jeneral, egzansyon yo, apre yo fin depa, yo anjeneral depoze avèk fòm I-601 la. Sepandan, moun ki prezan Ozetazini ka fè yon demann pou egzansyon an anvan l ale lè l sèvi avèk fòm I-601A. Chanjman sa a te posib pa Administrasyon Obama an 2013.

Kritè Egzansyon yo:

Lwa a pèmèt yon egzansyon si refi admisyon an ta lakòz gwo difikilte pou fanmi imigran ki kalifye yo. Imigran an dwe pitit gason, pitit fi, oswa mari oswa madanm yon sitwayen ameriken oswa rezidan pèmanan legal. Imigran an kenbe chay prèv nan ka sa a pou montre difikilte ekstrèm. Prèv difikilte ekstrèm yo enkli:

 • Lyen fanmi ak Etazini
 • Enpak sosyal ak kiltirèl
 • Enpak ekonomik sou fanmi ki kalifye a
 • Kondisyon sante yo
 • Kondisyon peyi nan peyi sitwayènte a

Apèl nan refi:

Pa gen okenn apèl pou refi aplikasyon I-601A a. Yon refi aplikasyon I-601 a ka fè kontestasyon nan Biwo Apèl Administratif lè l sèvi avèk fòm I-290B.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon