Videyo Galeri

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Dezyèm Pati

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Anjeneral, anvan ou ka fè yon moun tande, avoka imigrasyon ou a sipoze soumèt tout bagay pa yon mizajou apèl ke yon jij imigrasyon tabli, kidonk si avoka ou te pwograme odyans endividyèl sa a epi li voye tout bagay ladan l. ka gen temwen tou pandan yon odyans endividyèl ki pral ede sipòte aplikasyon w lan...

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Premye Pati

Kisa k ap pase nan yon odyans endividyèl nan tribinal imigrasyon? Odyans endividyèl la nan tribinal imigrasyon an se tankou ou genyen nan yon pwosè nan yon dosye kriminèl oswa yon jijman nan yon dosye sivil. Se lè sa a jij imigrasyon an ap chèche konnen si w kalifye pou nenpòt kalite soulajman pou retire w nan Etazini. Ke se depa volontè oswa...

Ki sa ki se yon viza E-2?

Kisa yon viza E-2 ye? Yon viza E-2 se yon viza ki pèmèt moun ki soti nan sèten peyi, kounye a gen 49 peyi ki gen trete ak Etazini pou yo vin Ozetazini epi dirije biznis solid Ozetazini. Epi osi lontan ke biznis la ap travay, yo ka rete isit la. Bagay ki bèl sou...

AVOKA IMIGRASYON EKSPLIKE: AKSYON DIFERE POU PARAN AMERIKEN (DAPA)

Èske w spesyalize nan viza ak lwa imigrasyon fanmi

Èske nou espesyalize nan viza ak lwa imigrasyon fanmi? Nan American Dream Law Office, nou ede kliyan nou yo ak yon sèl bagay; rive nan rèv Ameriken an atravè pwosesis imigrasyon an. Ahmad pa espesyalize nan imigrasyon fanmi men li fè tout bagay anba lwa imigrasyon. Èske w pare pou w kòmanse pwòp vwayaj rèv Ameriken ou a? Rele nou nan 1-888-96DREAM #AmericanDreamLaw#AmericanDream#Immigration#Visa#Immigration Attorney#ImmigrationLawyer#Immigrants#USA#Citizenship#GreenCard#ImmigrationLaw#ImmigrationConsultant#Consultation#WorkPermit#USAImmigrationFamilyImmigrationFamilyImmigrationFamilyUSA#FamilyImmigration#FamilyImmigration

Konbyen tan sitwayènte mwen an pral pran?

Li difisil pou di konbyen tan pwosesis aplikasyon sitwayènte yon moun ap pran paske chak tan pwosesis aplikasyon sitwayènte a diferan. Ki sa ki ka afekte tan pwosesis aplikasyon sitwayènte mwen an? Kote w – Biwo gouvènman metwopoliten yo ka gen plis ofisye pou trete aplikasyon yo pase biwo riral yo. Istorik ou - Si ou te viv nan plizyè kote pandan tout lavi ou, tcheke background nan ...