Egzansyon pou defòmasyon anba INA §237(a)(1)(H) ak INA §212(i)

Lwa sou Imigrasyon ak Natiralizasyon an padone sèten erè tankou defòmasyon oswa fwod. Sa a an akò ak entansyon Kongrè a pou ini fanmi ak prezève inite fanmi yo. Lwa a gen plizyè egzansyon nan inadmisibilite nan pwosedi pou retire elèv la INA §237(a)(1)(H), anvan USCIS anba INA §212(i), ak egzansyon pou viza ki pa imigran. Atik sa a pral diskite sou egzansyon sa yo an detay. Rele nou jodi a si yo te chaje w depòtabilite ak inadmisibilite anba lalwa.

Waivers of Defòmasyon anba INA §237(a)(1)(H):

Imigran yo ta ka chaje pou depòtabilite anba INA §237(a)(1)(A) pou komèt fwod oswa defòmasyon lè w ap jwenn yon viza imigran oswa ajisteman sitiyasyon. Fwòd mande twa bagay: 1) yon defòmasyon, 2) yon reyalite materyèl, ak 3) ak entansyon pou twonpe. Zafè GG-, 7 I%N Desanm 161, 164 (BIA 1956). Defòmasyon sa a ka manifeste tèt li nan plizyè fason. Sepandan, imigran an dwe fè defòmasyon sa a pou l ka jwenn yon benefis dapre Lwa a. Gen twa kondisyon pou egzansyon an:

 • Yon fanmi ki kalifye
 • Dwe gen yon viza imigran oswa yon dokiman ekivalan, epi
 • Yo dwe otreman admisyon nan moman admisyon sa a

Dispans sa a pa mande pou pèsonn montre difikilte, tankou imigran li menm. Oto-petisyonè anba a Lwa sou Vyolans sou Fanm pa bezwen montre difikilte. Egzijans pou yon viza imigran vle di ke egzansyon an pa disponib pou moun ki pa imigran oswa moun ki te antre san yo pa enspeksyon. Langaj otreman akseptab la mande pou imigran an pa gen okenn lòt rezon pou inadmisibilite. Zafè Fu, 23 I&N Desanm 985, 988 (BIA 1999). Nan moman admisyon an gen ladan ajisteman nan estati pou dispans anba INA §237(a)(1)(H). Zafè Agour, 26 I&N Desanm 566 (BIA 2015).

Egzansyon pou defòmasyon anba INA §212(i):

Lwa a, anba INA §212(a)(6)(c)(i), fè yon imigran inadmisib pou fwod oswa defòmasyon. Pou yo pa admisib anba rezon sa yo, imigran an dwe genyen:

 • Volontèman mal reprezante
 • Yon reyalite materyèl, ak
 • Pou yon benefis anba Lwa a.

Gen plizyè pwoblèm isit la. Lwa a pèmèt yon egzansyon pou defòmasyon sa yo si li ta ka montre ke refi admisyon an ta mennen nan difikilte ekstrèm nan yon sitwayen ameriken oswa yon fanmi ki kalifye rezidan pèmanan legal.

Pratikan yo konteste konklizyon an nan defòmasyon lè yo diskite ke swadizan fwod la oswa defòmasyon an pa t fè volonte, pa t materyèl, epi yo pa t 'pou yon benefis dapre Lwa a.

Egzansyon Visa ki pa imigran pou defòmasyon:

Egzansyon sa a disponib dapre INA §212(d)(3(A). Ofisye konsila a dwe konsidere twa faktè nan jije egzansyon sa yo:

 1. Resan ak gravite aktivite a ki mennen ale nan inadmisibilite
 2. Rezon ki fè yo pwopoze vwayaj la nan Etazini, ak
 3. Pozitif oswa negatif nan vwayaj la te planifye nan enterè nasyonal la

9 FAM 305.4-3(C).

Inadmisibilite or depòtabilite anba rezon ki anwo yo se konklizyon ki grav anpil. Yon imigran dwe konsilte ak yon avoka imigrasyon konpetan pou aplike pou egzansyon sa yo. Rele nou jodi a pou planifye yon konsiltasyon pou diskite sou opsyon ou yo.

Kontakte nou

  "*" endike jaden obligatwa yo

  Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*

  Lokasyon nou yo

  Tampa

  4815 E Busch Blvd., Ste 206
  Tampa, FL 33617 Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  Saint Petersburg

  8130 66th St N #3
  Pinellas Park, FL 33781

  Jwenn Esplikasyon

  Orlando

  1060 Woodcock Road
  Orlando, FL 32803, Etazini

  Jwenn Esplikasyon

  New York City

  495 Flatbush Ave. Second Floor Brooklyn, NY 11225, USA

  Jwenn Esplikasyon

  Miami

  66 W Flagler St 9yèm etaj
  Miami, FL 33130, Etazini

  Jwenn Esplikasyon