Ki Chanjman Enpòtan Depatman Lajistis ak Depatman Sekirite Enteryè ap pwopoze nan sistèm azil aktyèl Ozetazini?

Youn nan chanjman prensipal yo pwopoze kounye a se yon egzijans pou moun k ap chèche azil yo peye yon frè aplikasyon $50, epi pou peye pou premye dokiman otorizasyon travay ou (EAD), ki se $495. Antanke yon azil, ou vin pa kalifye pou azil si ou te Ozetazini pou plis pase yon ane, ki se youn nan pi gwo chanjman yo.

Konsèy Apèl Imigrasyon an (yon divizyon Depatman Jistis) ap bay restriksyon trè sevè. Pa egzanp, moun k ap aplike pou azil ki baze sou vyolans domestik gen anpil fado pou pwouve ka yo. Nouvo direktiv elijiblite yo tou rann li pi difisil pou moun k ap chèche azil paske se gang ki vize yo. Pa egzanp, moun ki te kouri kite Meksik akoz vyolans gang yo te konn eseye travèse fwontyè a nan peyi Etazini, epi si yo te kenbe yo, yo te kenbe yo nan libète pwovizwa epi yo ta parèt nan yon tribinal imigrasyon pou defann aplikasyon yo pou azil. Kounye a, gen yon pwogram ki rele Pwogram Pwoteksyon Migran, ki fòse yo pou yo rete Meksik epi pou yo transpòte yo ale ak soti Ozetazini pou odyans imigrasyon yo. Yon desizyon Komisyon Apèl pou Imigrasyon te deside ke si ou rate otobis ki mennen ou nan odyans imigrasyon ou a, ou pèdi ka imigrasyon ou otomatikman.

Pou plis enfòmasyon sou Chanjman Enpòtan Nan Pwosesis Azil Etazini, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

 

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*