Ki Chanjman Ou Espere Nan Refòm Imigrasyon Ozetazini?

Mwen pa prevwa okenn gwo chanjman nan Refòm Imigrasyon sof si gouvènman an tounen Demokrat ankò. Si li fè sa, nou ka gen kèk pwogrè nan DACA. Mwen kwè si Donald Trump re-eli, li pral fè tout sa ki posib pou anpeche moun vin Ozetazini.

Kijan COVID-19 afekte Ka Imigrasyon Ozetazini?

COVID-19 te ralanti anpil pwosesis imigrasyon an. Mwen pèsonèlman te aplike pou pwòp sitwayènte mwen an fevriye e yo te sipoze fè pa Jiyè. Sepandan, akòz COVID-19, mwen toujou ap tann entèvyou a. Akoz kantite moun ki limite nan biwo tèren yo gen dwa genyen nan moman sa a, gouvènman an pa deplase ka imigrasyon osi vit ankò.

Kisa yon moun ka fè si yo nan peyi Etazini sou yon viza epi li te ekspire pandan fèmen yo? Èske sa a konsidere kòm yon overstay ilegal si yo pa t 'kapab ale nan yon biwo imigrasyon?

USCIS te deklare ke yo ta induljan sou ka sa yo, men nou pa fin sèten sa sa vle di. Si ou te Ozetazini atravè yon pwogram egzansyon viza, yo pèmèt ou aplike pou yon ekstansyon ak CBP. Li vrèman depann de ki kalite klasifikasyon ou genyen, ak sa ou te eseye fè pou pwolonje estati ou anvan li ekspire.

Pou plis enfòmasyon sou Refòm Imigrasyon Ozetazini, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

 

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*