Kisa memo Wolf a ak memo Edlow a di?

Memo Wolf ak memo Edlow tou de fè fas ak DACA. Anplis de sa ke administrasyon an pa pral aksepte okenn nouvo aplikasyon DACA, memo yo te limite tou apwobasyon pou aplikasyon DACA soti nan dezan, dapre lòd DACA orijinal Prezidan Obama a, a yon ane. Memo sa yo esansyèlman limite ki moun ki ka aplike anba pwogram nan apre li te retire pa administrasyon an de zan de sa.

Administrasyon Trump te ekri memo sa yo pandan y ap pèdi ka yo nan Tribinal Siprèm lan, ki te deside ke gouvènman an aktyèlman mete DACA ale nan vyolasyon dwa pwosedi jis yo nan petisyonè yo (òganizasyon yo ki te lajistis nan non pèp la). Espesyalman, Tribinal Siprèm lan te di ke gouvènman an te gen dwa mete fen nan DACA men, nan fè sa, te vyole pwosedi ki anba Lwa sou Pwosedi Administratif (APA). Jouk jounen jodi a, sepandan, gouvènman an pa aktyèlman respekte desizyon Tribinal Siprèm sa a.

Kòm yon bagay enteresan sou kote, yon jij New York deside mwa sa a ke Depatman Sekirite Enteryè Ameriken (DHS) Enterimè Sekretè Chad Wolf pa te nonmen kòm chèf USCIS nan fason apwopriye. Dapre Lwa Federal Siksesyon an, memo ki siyen pa yon moun nan yon kapasite aji nan DHS yo aktyèlman ilegal. Sa vle di pèsonn pa dwe swiv Memo Wolf la.

Mwen predi ke nan premye mwa administrasyon Biden la li pral siyen yon lòd administratif pou pwolonje pwogram DACA a. Pandan ke li pa sèten si li pral gen yon pwogram DAPA pou paran yo, li te pwomèt pou l voye DACA nan Kongrè a pou l pase pou l retounen sitwayènte yo.

Ki sitiyasyon aktyèl DACA a? Ki chanjman ou espere wè anba administrasyon Biden?

DACA se kounye a nan yon eta de flux, akòz Tribinal Siprèm nan desizyon ke Trump te gen pouvwa pou retire li men ke li pa swiv Lwa sou Pwosedi Administratif, ki aplikan yo te konte sou pandan plizyè ane, nan fè sa. Lè li deside ke se nan pouvwa Prezidan Trump pou retire pwogram nan, Tribinal Siprèm nan tou tasitman deside ke Prezidan Obama te aktyèlman gen pouvwa pou mete an vigè pwogram DACA an plas an premye. Sa a ede benefisyè DACA yo lè li ba yo agiman ke DACA se yon pwogram legal. USCIS te reponn li di ke yo pa t ap respekte desizyon Tribinal Siprèm lan paske li pa t final (akòske Tribinal Siprèm lan te voye l tounen nan tribinal pi ba a), menmsi yo teknikman. Ta dwe dwe swiv desizyon an.

Yon fwa ke administrasyon Biden an vini 21 janvye, li menm ak Kamala Harris pral siyen yon lòd egzekitif pou pwolonje DACA. Mwen te ajoute lyen sou sa a ak lòt refòm imigrasyon potansyèl sou sit entènèt mwen an, ke ou ka wè lè w ale nan 2021immigrationreform.com.

Kijan COVID-19 te afekte benefisyè DACA yo?

Moun ki resevwa DACA yo te afekte nan de gwo fason. Premye a se ke dè milye de benefisyè DACA yo ap travay sou premye liy pandemi an kòm doktè ak enfimyè. Anpil doktè yo aktyèlman isit la sou DACA oswa (J) viza. Nan mwa septanm nan, USCIS te anonse ke yo ta fèmen anpil nan biwo yo akòz souch finansye pandan pandemi an. Sa vle di ke tan pwosesis yo te siyifikativman pwolonje, ki se dezyèm gwo enpak COVID sou benefisyè DACA yo. Pandan ke reta nan pwosesis la afekte chak imigran, li espesyalman afekte benefisyè DACA paske yo ka pèdi pèmi travay yo.

Pou plis enfòmasyon sou Efè Wolf Memo ak Edlow Memo sou Imigrasyon Etazini, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

 

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*