Kisa yon kat vèt ki baze sou anplwaye yo ofri? Ki jan li diferan de yon viza?

Yon kat vèt ki baze sou anplwaye diferan de yon viza paske li se yon dwa pèmanan. Yon kat vèt konsidere kòm yon rezidans pèmanan, ki ka aji kòm pon ant rezidans ak sitwayènte. Apre 5 ane rezidans, yon moun ka aplike pou vin yon sitwayen ameriken. Avèk yon kat vèt, ou gen prèske tout dwa ak yon sitwayen, eksepte dwa pou vote. Pifò viza ki pa imigran yo limite a yon sèten tan, pandan ke yon kat vèt pèmanan bon pou 10 ane, ki èspere ke yo ase yo kòmanse pwosesis sitwayènte ou.

Konbyen tan viza oswa kat vèt ki baze sou travay yo jeneralman valab?

Yon kat vèt valab pou 10 ane. Viza ki baze sou travay gen kèk kondisyon pou pwolonje sejou ou Ozetazini. Si ou jwenn yon EB-5, li pral gen plis chans valab pou 2 zan, apre sa ou ka fè yon petisyon pou yon kat 10 ane. Yon H-1B limite a 6 ane, men ou ka fè yon petisyon pou apwouve yon viza imigran epi jwenn ekstansyon 1-2 ane jiskaske viza imigran an vin disponib pou ou.

An rezime, longè validite rezidans ou a diferan selon kalite viza ou genyen.

Si yo apwouve, èske m ap kapab mennen fanmi mwen sou menm bagay la oswa pwòp viza pa yo?

Pifò viza ki pa imigran pèmèt ou mennen mari oswa madanm ou ak nenpòt nan pitit ou ki poko gen 21 ane avèk ou Ozetazini pandan w ap viv ak travay la. Sepandan, yo dwe aplike pou pwòp viza yo.

Pou plis enfòmasyon sou Kat Vèt ki baze sou anplwaye Ozetazini, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*