Kisa Visa H-1B ye? Ki Kritè Pou Kalifye?

Yon viza H-1B se yon dire limite Visa ki pèmèt yon moun vin Ozetazini pou travay nan yon okipasyon espesyalite, ki se yon okipasyon ki mande yon diplòm bakaloreya. Pa egzanp, youn dwe genyen yon diplòm bakaloreya pou pratike lalwa Ozetazini. Se poutèt sa, ou ka yon avoka sou yon viza H-1B paske li konsidere kòm yon okipasyon espesyalite. Gen yon manyèl okipasyonèl ki rele ONET, Depatman Travay la bay, ki detèmine si yon okipasyon konsidere kòm yon okipasyon espesyalite oswa ou pa.

Gen fason pou jwenn yon ekivalan yon diplòm bakaloreya. Pou chak 3 ane nan yon domèn, Etazini onore li kòm 1 ane edikasyon. Se poutèt sa, si yon moun gen yon AA epi li te travay nan yon domèn pou yon peryòd tan vaste, nou ka reklame ke yo gen ekivalan a yon diplòm bakaloreya epi yo ka mete yo nan klasifikasyon H-1.

Youn nan egzijans pou viza H-1B la se ke moun nan se sèlman isit la sou yon baz tanporè, men ou ka gen sa yo rele 'double entansyon' ki vle di ou planifye yo dwe isit la sou yon viza H-1B ak gen entansyon vin yon pèmanan. rezidan. Pou yon viza H-1B, patwon an dwe genyen yon Aplikasyon pou Kondisyon Travay (LCA) Depatman Travay ki apwouve, ki anjeneral endike ki salè w pral ye, ki dwe satisfè direktiv Depatman Travay.

Gen yon limit nan 85,000 viza H-1B yon ane, epi yo pran yo trè vit. Anpil moun aplike sou 1 avrilst, ki se dat ouvèti aplikasyon an. Nan viza sa yo, 20,000 yo rezève pou moun ki gen yon diplòm Master. Gen kèk òganizasyon ki egzante de limit sa a, kidonk si w ap travay pou yon antite ki finanse piblikman, ou ka jwenn yon egzanpsyon.

Ki sa ki se yon okipasyon espesyalite pou rezon yon viza H-1B?

Yon okipasyon espesyalite se youn ki mande yon diplòm bakaloreya, jan sa endike sou sitwèb ONET Depatman Travay la. Sit entènèt ONET la bay klasifikasyon pou chak travay Ozetazini ak ki kondisyon pou travay sa a.

Ki benefis ki klè nan viza H-1B la? Èske gen Limitasyon?

Youn nan limit viza H-1B a se dire a limite, ki se sèlman 6 ane. Yon benefis prensipal se ke H-1B a ka anjeneral mennen nan rezidans pèmanan.

Pou plis enfòmasyon sou H-1B Visa Ozetazini, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*