Ki kote refòm konplè imigrasyon kanpe nan fen ane 2020 la?

Refòm imigrasyon an sispann kounye a, annatant rezilta de eleksyon espesyal yo nan Georgia ak plan imigrasyon Biden. Lè Demokrat Jòjyen yo pran de syèj yo, yo pral gen majorite nan Sena a (ak Kamala Harris aji kòm yon kranp), sa vle di li pral pi fasil pou Prezidan Biden pase lwa imigrasyon. Pwoblèm nan ak refòm imigrasyon anvan se ke yon bagay ta ka pase nan Sena a men se pa nan Chanm nan paske yon pati te gen kontwòl. Kounye a, pral gen kontwòl inifye pou premye ane administrasyon Biden la.

Ki Pwoblèm yo Ak la Lwa RÈV?

Pwoblèm nan ak DREAM Lwa a se ke li se yon lòd egzekitif. Li pa te etabli pa lalwa, kidonk nenpòt prezidan ki vin apre a ka antre epi anile li, jan Prezidan Trump te eseye fè ak Prezidan Obama a. DACA lòd, epi retire pwogram nan nan men tout moun ki te aplike pou li. Lwa DREAM sipoze kodifye DACA (mete li nan lalwa) epi bay Rève yo yon chemen pou sitwayènte.

Youn nan gwo pwoblèm yo te genyen pou yon tan long pandan y ap eseye pase Lwa RÈV la se kesyon an si nou pral pèmèt Rève chemen sa a nan sitwayènte oswa ou pa. Bay yo sitwayènte ta ka pa aktyèlman legal. Altènatif la ta dwe kite yo gen kat vèt pou tout tan. Repibliken yo vle bay Dreamers kat vèt olye pou yo kite yo natiralize paske yo panse ke Dreamers yo pral pwobableman ap panche plis nan direksyon Pati Demokrat la. Si Dreamers te vin sitwayen, yo te kapab teyorikman ranpli pou paran yo, sa ki ta ka ajoute menm plis votè Demokrat yo ak menase kapasite Pati Repibliken an genyen eleksyon yo. Demokrat yo, nan lòt men an, vle pou rèv yo kapab jwenn sitwayènte yo ak petisyon pou paran yo.

Echèk Pati Demokrat la te pase Lwa DREAM an 2012 te prezante yon pwoblèm pou yo depi tout tan. Avèk kontwòl inifye nan 2021, Lwa sou rèv la te kapab finalman pase.

Kisa Imigrasyon Aksyon Difere ye?

Aksyon difere anba Lwa Imigrasyon ak Natiralizasyon an se yon pouvwa egzekitif ke prezidan an gen pou sispann depòtasyon an, oswa ranvwaye anilasyon an, nan yon moun oswa yon gwoup moun ki prezidan an kwè yo pa aktyèlman sipoze kite ale. Estati Pwoteje Tanporè (TPS) se yon lòt kalite aksyon difere kote yo pa aplike yon retire si ou pèsonèlman te enplike nan yon pwoblèm oswa si peyi ou te gen yon pwoblèm. Ayisyen yo te bay TPS apre tranblemanntè 2010 la, menmsi Trump te eseye retire li, epi Liberyen yo te genyen li depi 1992. Kiben yo te jwenn libète pwovizwa tou depi ane 1960 yo, menmsi sa te sispann anba Prezidan Trump.

Nan yon lòt nòt, yon lòt pwogram popilè ke administrasyon Trump te retire se youn pou konjwen manm sèvis yo. Si w te marye ak yon moun nan Fòs Lame yo, yo t ap ba w libète pwovizwa avanse nan Etazini, menmsi w pa t gen estati. Apre sa, ou te elijib pou yon kat vèt.

Sou ki rezon yo akòde imigrasyon aksyon difere?

Repons lan depann de ki pwogram n ap pale. Lè Prezidan Obama te eseye pwolonje DACA ak etabli DAPA, gen kèk moun ki te di li pa gen pouvwa pou fè sa. Mwen kwè ke anba lalwa li aktyèlman gen pouvwa pou defer nenpòt moun li vle. Pa ta dwe gen limit.

Kouman pou mwen aplike pou aksyon difere nan ka imigrasyon mwen an?

Pwosesis aplikasyon an depann de pwogram nan. Pou pifò nan yo, ou bezwen aplike atravè USCIS ak yon fòm. Pa egzanp, pwogram DACA a te envante yon nouvo fòm G-325A pou enfòmasyon biyografik, epi li gen tou yon fòm espesyal pou benefisyè DACA yo, petisyon pou aksyon difere li menm, plis I-212 pou re-aplike apre yo fin retire oswa depòtasyon. Si ou nan tribinal imigrasyon epi ou jwenn aksyon difere ak yon sèvis, jij la ka swa mete fen nan ka a oswa administrativman fèmen li.

Pou plis enfòmasyon sou Refòm konplè imigrasyon an 2020, an premye konsiltasyon se pwochen pi bon etap ou. Jwenn enfòmasyon ak repons legal w ap chèche lè w rele 1-888-963-7326 jodi a.

Lokasyon nou yo

Tampa

4815 E Busch Blvd., Ste 206
Tampa, FL 33617 Etazini

Jwenn Esplikasyon

Saint Petersburg

8130 66th St N #3
Pinellas Park, FL 33781

Jwenn Esplikasyon

Orlando

1060 Woodcock Road
Orlando, FL 32803, Etazini

Jwenn Esplikasyon

New York City

447 Broadway 2yèm etaj,
Vil Nouyòk, NY 10013, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Miami

66 W Flagler St 9yèm etaj
Miami, FL 33130, Etazini

Jwenn Esplikasyon

Kontakte nou

    "*" endike jaden obligatwa yo
    Anplwaye yon avoka se yon desizyon enpòtan ki pa ta dwe baze sèlman sou piblisite. Enfòmasyon ou jwenn nan sit sa a se pa, ni li gen entansyon pou yo, konsèy legal. Ou ta dwe konsilte yon avoka pou konsèy konsènan sitiyasyon endividyèl ou. Nou envite ou kontakte nou epi akeyi apèl ou yo, lèt, ak lapòs elektwonik ou yo. Kontakte nou pa kreye yon relasyon avoka-kliyan. Tanpri pa voye okenn enfòmasyon konfidansyèl ba nou jiskaske yo tabli yon relasyon avoka-kliyan.*